:

Кonkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

Na osnovu članu 11. Zakona o studentskom organizovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 58/16), člana 5 stav (1) Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ Umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije, Odluke rektora Univerziteta u Banjoj Luci o raspisivanju studentskih izbora (broj: 01/1.3160-2/19 od 02.12.2019. godine i Odluke rektora o imenovanju Centralne izborne komisije (broj: 01/1.3160-1/19) od 02.12.2019. godine), Centralna izborna komisija na sjednici koja je održana 03.12.2019. godine raspisuje

Кonkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Кonkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

PRILOZI:

Obrazac 1 - Obrazac za prijavu za članove izborne komisije na fakultetu/ Akademiji umjetnosti
Obrazac 2 - Obrazac za prijavu za izbor članova Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci
Obrazac 3 - Obrazac za orijavu za izbor članova u nastavno-naučno/ Umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti