:

Poziv na učešće u festivalu "NEI SUONI DEI LUOGHI"

U nastavku se nalazi poziv za učešće na festivalu NEI SUONI DEI LUOGHI u ITALIJI.

NAPOMENA: Ove godine ne održava se klasična audicija, već se dokumenti i snimci šalju direktno putem sajta koji se nalazi u pozivu. Studenti moraju imati saglasnost profesora glavnog predmeta, odnosno kamerne muzike.