:

Instrukcija za održanje minimuma nastavnog procesa za vrijeme obustave nastave

U toku obustave nastavnog procesa u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci a u skladu sa instrukcijama Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo odvijanje nastave će se nastaviti putem interneta na predmetima gdje je učenje na daljinu izvodivo. Studentima će se putem imejla ili onlajn platformi slati prezentacija, literatura, lektira i audio i video materijal, te linkovi sa sadržajima koje treba da pogledaju ili pročitaju. Takođe, mogu se koristiti i pojedine društvene mreže da bi se ostvarila direktna komunikacija nastavnika i studenata i da se preslušaju zadaci koji su predviđeni u ovom semestru.
Na ovaj način Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci će održati minimum nastavnog procesa u ovim vanrednim okolnostima.
Nastavnici i saradnici Akademije umjetnosti su dostupni za sve konsultacije i pitanja studenata.