:

Obavještenje o prijemnim ispitima za upis u akademsku 2020/21. godinu

Obavještavamo zainteresovane kandidate za upis na Akademiju umjetnosti da sve potrebne informacije o uslovima upisa, organizaciji prijemnih ispita, literaturi i pripremama za prijemne ispite mogu da dobiju putem e-maila od nastavnika i saradnika Akademije umjetnosti zaduženih za informacije o prijemnim ispitima za sva tri studijska programa Akademije umjetnosti.

Informacije o kontakt osobama za prijemne ispite na pojedinim smjerovima možete preuzeti ovdje.

Informacije o sadržaju prijemnih ispita na prvom ciklusu studija možete pronaći na linkovima Dramske umjetnosti, Likovne umjetnosti i Muzička umjetnost.

Letak za upis