:

Obavještenje o ispitu Scenski govor sa osnovama srpskog jezika

Scenski govor sa osnovama srpskog jezika - ispit u prvom terminu junsko-julskog roka

Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 1 i 2 (Gluma) - 01.07.2020. u 11.00 časova suteren 3
Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 7 (Gluma) - 01.07.2020. u 12.15 časova suteren 3
Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 7 i 8 (Gluma) - 01.07.2020. u 13.15 časova suteren 3
Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 1 i 2 (Dramaturgija i Poz. režija) - 06.07.2020. u 10.00 časova suteren 3
Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 3 i 4 (Gluma) - 06.07.2020. u 11.00 časova suteren 3