:

Odbrana magistarskog rada / Nikolina Vuleta

Zakazuje se odbrana magistarskog rada kandidatkinje Nikoline Vuleta, koja se sastoji iz samostalne izložbe i teoretskog rada, pod nazivom "Slojevitost likovnog izraza'', za petak 26.12.2014. godine sa početkom u 13:00 časova, u suterenu Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u učionici br. 7.
Komisija u sastavu:
1. Mr Gorica Miletić Omčikus, vanredni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – predsjednik;
2. Mr Zoran Banović, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – mentor;
3. Mr Saša Filipović, vanredni profesor Akademije lepih umetnosti u Beogradu – član