Poziv za prijavu na vebinar o zaštiti intelektualnog vlasništva

Projekat „Edukativni moduli o zaštiti intelektualnog vlasništva“, čiji je cilj organizovanje pet edukacijskih modela o aspektima zaštite intelektualanog vlasništva, biće održan 25. septembra 2020. godine u 09,00 časova, putem vebinara preko aplikacije Google Meet.

Događaj namijenjen nastavnicima, saradnicima, istraživačima i svim studentima Univerziteta u Banjoj Luci, organizuje Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci, a uz podršku Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Zainteresovani za ovaj događaj mogu se prijaviti na sljedećem linku.

Program možete preuzeti ovdje.

Кonkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci broj: 02/04-3.123-6/20 od 30.01.2020. godine, raspisuje se

Кonkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u trećem upisnom roku

Obavještenje / Magistarski rad Milica Đerić

Magistarski rad na studijskom programu Likovne umjetnosti, smjer Grafika, kandidata Milice Đerić pod nazivom: „Trenuci“ kao i Izvještaj komisije se stavljaju na uvid javnosti i mogu se pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci od 18.09.2020. godine.

Završni rad / Milena Đurđević

Milena Đurđević, student četvrte godine na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Klavir i gitara, grupa Gitara, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Impresionistički elementi u estetici muzike Manuela Ponsea sa posebnim osvrtom na kompoziciju Theme varie et Finale" 23.09.2020. godine (srijeda) sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.

Strana 1 od 171