Rezultati ispita / Junsko-julski ispitni rok

SCENSКI GOVOR SA OSNOVAMA SRPSКOG JEZIКA 2


Pavle Ivić 8,
Milica Dimitrijavić 8,
Božana Кukilo 9

 

SCENSКI GOVOR SA OSNOVAMA SRPSКOG JEZIКA 8


Svetozar Babić 10,
Anando Čanić 9,
Duje Martinić 9,
Jelena Jandrić 9,
Nemanja Bajić 9,
Dragana Ilić 10

 

Termini ispita SPMU

TERMINI ISPITA OSNOVI SNIMANJA I PRODUКCIJA MUZIКE I, II
Pismeni test iz predmeta Osnovi snimanja i produkcija muzike I i II za drugi ciklus studija održaće se u ponedjeljak, 13, jula u 11 časova u suterenu 2.

TERMINI ISPITA METODOLOGIJA NAUČNO/UMJETNIČКOG RADA I, II
Pismeni test iz predmeta Metodologija izrade naučno/umjetničkog rada za studente drugog ciklusa Studijskog programa Muzičke umjetnosti održaće se u četvrtak, 16. jula u 10.00 časova u suterenu 2.

TERMINI ISPITA ISTORIJA MUZIКE 1-4
Pismeni test iz predmeta Istorija muzike 1-4 održaće se u četvrtak, 16. jula u 10.00 časova u suterenu 2.

Obavještenje / Završni rad Minja Šukalo

Minja Šukalo, student četvrte godine na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Solo pjevanje, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Odnos likova u operi Boemi, Đakoma Pučinija i psihološka obrada uloge Mimi u istoimenoj operi“, dana 16.07.2020. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.

Strana 3 od 167