Projekcija studentskih filmova / Dani Vlade S. Miloševića 2019 / Dječije pozorište RS

U okviru manifestacije Dani Vlade S. Miloševića 2019, svojim radovima/filmovima će se predstaviti studenti Studijskog programa Dramskih umjetnosti. 

Projekcija filmova počinje u 20,00 časova u Dječijem pozorištu Republike Srpske.

1.SLAP – Aleksandar Jurić, prva godina
2.FLIP – Milan Bajić, prva godina
3.OSOJE – Karmen Obrdalj, prva godina
4.ZORA – Filip Lončarić, treća godina
5.LJETNE JAGODE – Marko Brkić, treća godina
6.KOSTAKURTA – Saša Karanović, četvrta godina
 

Multimedijalni projekat / Ženske priče: Al' zaludu što si l'jepa

Večeras:
11.04. u 19.00 časova, Izložbeni prostor Crvenog salona КC Banski dvor
Ženske priče − Al' zaludu što si l'jepa, multimedijalni projekat
Autor: prof. dr Sanda Topić Dodik
______________________________

"Tako smo u spoju muzičkog i vizuelnog, te u svojevrsnoj interakciji sa publikom, osvijetlili diskurs o ženskoj ljepoti i uljepšavanju kao simbolu iz kojeg se mogu iščitati različiti estetski, socijalni, sociološki, društveni, istorijski i mnogi drugi slojevi ženskog pitanja uopšte. "

Webp.net resizeimage 26

Završni rad / Vahid Duraković / SPDU

Zakazuje se odbrana završnog rada na drugom ciklusu studija za kandidata Vahida Durakovića, na studijskom programu Dramske umjetnost, smjer Dramaturgija pod nazivom:„Uloga i značaj bijenala jugoslovenskog lutkarstva Bugojno 1979-1989.    
Komisija za odbranu u sastavu:
1. dr Luka Kecman, redovni profesor, uža naučna oblast Istorija i teorija filma i teatra, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – predsjednik
2. Mario Ćulum, MA vanredni profesor, uža umjetnička oblast Dramaturgija (Scenario), Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – član
3. Dr Nataša Glišić, vanredni profesor, uža naučna oblast Istorija i teorija filma i teatra, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci –mentor.
 
 
            Odbrana završnog rada će se održati 17.04.2019. godine (srijeda) sa početkom u 14:00 časova u Kamernoj sali Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
 
Završni rad sa izvještajem Komisije se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.
 
 

Svečano otvaranje manifestacije "Dani Vlade S. Miloševića 2019"

Večaras 10.4.2019. svečano otvaramo manifestaciju Dani Vlade S. Miloševića 2019.

U Kamenoj kući na tvrđavi Kastel sa početkom u 18,00 časova, biće upriličena izložba radova sa 8. svjetskog bijenala studentskog plakata na kojem su uzeli učešće studenti smjera za Grafički dizajn Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

U Kulturnom centru Banski dvor u 20,00 časova је koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci s kojim zvanično počinje i ovogodišnja manifestacija "Dani Vlade S. Miloševića 2019"

 

Webp.net resizeimage 21

Webp.net resizeimage 22

Strana 3 od 134