Raspored održavanja nastave u zimskom semestru 2020/21. godine

Kodovi predmeta za Google učionicu

Akademski kalendar za školsku 2020/21. godinu

* LIKOVNE UMJETNOSTI - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

* MUZIČKA UMJETNOST - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

* DRAMSKE UMJETNOSTI: 

- PRODUKCIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

- DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

- FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

- GLUMA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

- ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

- POZORIŠNA REŽIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

Rezultati prijemnih ispita u prvom upisnom roku za akademsku 2020/21. godinu

Centralna komisija za provođenje prijemnih ispita na Akademiji umjetnosti objavljuje rezultate prijemnih ispita na prvom ciklusu studija u prvom upisnom roku za školsku 2020/21. godinu :

DRAMSKE UMJETNOSTI:

- Gluma

- Produkcija 

- Produkcija (vanredni)     

- Animirani film

LIKOVNE UMJETNOSTI:

Slikarstvo

Grafika

Intermedijalna umjetnost

Grafički dizajn

MUZIČKA UMJETNOST

Muzička teorija i pedagogija

Etnomuzikologija

- Solo pjevanje

- Kompozicija

- Dirigovanje

Klavir

- Klavir (strani državljani)

- Gitara

Flauta

 

Na osnovu raspisanog Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, Akademija umjetnosti je organizovala prijemne ispite na prvom ciklusu studija na sva tri studijska programa u prvom upisnom roku od 1. do 6. jula 2020. godine.

Prijemne ispite su provele stručne komisije za pojedine smjerove studijskih programa imenovane od strane dekana Akademije umjetnosti Rješenjem br. 06-1/2.251/20 . Na osnovu podnesenih izvještaja stručnih komisija za provođenje prijemnog ispita Centralna komisija za prijemne ispite je izvršila provjeru i verifikaciju podnesenih izvještaja te na osnovu toga objavljuje rezultate prijemnog ispita u prvom upisnom roku za školsku 2020/21. godinu.

Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok na studijskim programima će biti objavljen nakon upisa primljenih kandidata koji će se obaviti od 9.7.2020. do 17.7.2020. godine.

ZA UPIS je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Dvije fotografije 5x6 cm. Fotografije moraju biti kao za lična dokumenta,

2. Ljekarsko uvjerenje sa mišljenjem psihologa,

3. Dokaz o uplati upisa semestra, školarine i upisnog materijala.

Nakon uplate upisni materijal i indeks mogu se preuzeti u Studentskoj službi.

INSTRUKCIJE ZA UPLATU

ŠKOLARINA - za samofinansirajuće, vanredne studente i studenta strane državljane 

Prema instrukciji Ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo broj 19.040/612-99/20 od 01.07.2020. godine svim redovnim studentima (studenti čije se školovanje finansira iz budžeta i studenti koji sufinansiraju svoje školovanje) neće se naplaćivati školarina prilikom upisa u prvu godinu prvog ciklusa studija u prvom upisnom roku akademske 2020/21. godine.

 

ŠKOLARINA

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: školarina

Vrsta uplate: 0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 1250002

Poziv na broj: 0000000222

 

 

UPIS SEMESTRA

Iznos – 42 KM

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: upis semestra

Vrsta uplate:0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 1250002

Poziv na broj: 0000000333

 

 

UPISNI MATERIJAL

Iznos – 20 KM

Primalac: Račun posebnih namjena za institucije visokog obrazovanja

Račun primaoca: 555-000-06053684-82 (Nova banka A.D. Banja Luka)

Svrha uplate: upisni materijal

Vrsta uplate: 0-redovna uplata

Vrsta prihoda: 722512

Opština: 002

Budžetska organizacija: 1250002

Poziv na broj: 0000000333

 

 

Drugi upisni rok će biti organizovan za smjerove koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prijavljivanje kandidata počinje  31.08.2020. a završava 04.09.2020. godine.

Polaganje prijemnog ispita će se obaviti  od 07.09.2020. do 11.09.2020. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se od 15.09.2020.  do 18.09.2020. godine.

 

Obavještenje / Ispit iz predmeta Psihologija

Ispit iz predmeta Psihologija kod prof. Strahinje Dimitrijevića pomera se za 06.07.2020. godine u 15.00 časova (umesto u 12.00), u kancelariji 107 na Filozofskom fakultetu.
Ukoliko je neko od prijavljenih studenata u nemogućnosti da na ispit izađe u 15.00 časova, u studentskoj službi Akademije umjetnosti može dobiti profesorov broj telefona kako bi dogovorili drugi termin.

Obavještenje / Završni rad

Nada Šarković, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Gudački instrumenti, grupa Violina, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Кompleksnost izvođenja violinskog koncerta u A-duru V. A. Mocarta, broj 5“, dana 09.07.2020. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.

Strana 4 od 167