Odbrana završnog rada II ciklusa / Đurđa Vukašinović

U petak 14.02. s početkom u 19.00 časova u Dječijem pozorištu RS, kandidat Đurđa Vukašinović izvešće „Edit Pjaf“, komad za jednog glumca sa elementima lutkarskog, glumačkog i muzičkog teatra, kao završni rad II ciklusa studija. 

Ispit iz predmeta Gluma 3

Ispit iz predmeta Gluma 3, studenata druge godine glume u klasi vanr. prof. Elene Kostić, održaće se 07.02. u 19.00 časova u pozorištu DIS.

Na programu:

1. Rejmon Keno: Stilske vježbe

2. Muzičke imitacije 

 

Završni rad / Viktorija Miodragović

Viktorija Miodragović, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Analiza udžbenika Solfeđo – Dijatonika Milana Prebande. Metoda Tonik sol-fa u Bosni i Hercegovini“, dana 30.12.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.

Anketiranje studenata u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine

Pravilnikom o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa (dalje: Pravilnik), koji je 11.2.2015. godine usvojio Senat Univerziteta u Banjoj Luci, reguliše se studentsko anketiranje kao specifičan vid studentskog vrednovanja kvaliteta nastavnog procesa.

Studentskim anketiranjem o kvalitetu nastavnog procesa stiču se saznanja o mišljenju studenata u pogledu kvaliteta studija, što čini osnov za preduzimanje mjera u cilju njegovog unaprjeđenja. Sprovođenje studentskog anketiranja kvaliteta studija zasnovano je na sljedećim načelima: dobrovoljnosti, anonimnosti, neutralnosti i zaštiti digniteta lica čiji je rad predmet vrednovanja. U postupku anketiranja obezbjeđuje se anonimnost studenata.

Anketiranje će se vršiti elektronskim putem – pomoću veb servisa eStudent. U zadatom periodu trajanja ankete studenti mogu da popunjavaju anketne obrasce. Anketni upitnik sadrži pitanja (tvrdnje), podijeljena po oblastima studentskog anketiranja definisane članom 2. Pravilnika, sa ponuđenim ocjenama i odgovorima. Takođe, studentima se pruža mogućnost da iznesu svoje komentare, zapažanja i prijedloge. Članom 8. Pravilnika je propisano da „su anketiranjem obuhvaćeni oni studenti, koji su do momenta sprovođenja ankete prisustvovali najmanje na 70% održanih časova predavanja i vježbi u tekućem semestru“.

Postupak anketiranja studenata će se provesti u periodu od 23. decembra 2019. do 17. januara 2020. godine, a anketiranje se odnosi na predavanja/vježbe iz nastavnih predmeta koji se izvode u zimskom semestru 2019/2020. godine na prvom ciklusu studija.

Napomena za studente 1. godine: ukoliko niste uzeli pristupne podatke, odnosno šifru za logovanje na veb servis eStudent, potrebno je da se što prije javite u studentsku službu i dobijete ove podatke. 

Strana 4 od 157