OTVOREN ERASMUS+ КONКURS ZA STIPENDIRANU RAZMJENU OSOBLJA NA GRAY’S SCHOOL OF ART, ROBERT GORDON UNIVERSITY, ABERDEEN (ŠКOTSКA)

Кonkurs je otvoren za nastavno osoblje Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Studijski program likovne umjetnosti, na osnovnim akademskim i master studijama

Mjesta su raspisana za jednog nastavnika
Trajanje konkursa: 12.12 – 19.12.2019.
Rok za podnošenje prijava: 19.12. do 12:00 časova
Trajanje mobilnosti: (5 radnih dana) period april-maj
Dokumentacija za prijavu kandidata se nalazi na veb-sajtu Akademije:

- Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1-2 stranice)
- Biografija na engleskom jeziku (koristiti model Europass https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)
- Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom fakultetu (preuzeti ovde: Staff mobility agreement teaching – nastavno osoblje/ Staff mobility agreement training- nenastavno osoblje)
- Dokaz o znanju jezika – obavezan minimalan nivo znanja engleskog i/ili italijanskog jezika je B2 u skladu sa evropskim referentnim okvirom (certifikat privatne škole stranih jezika ili slično)

Prijave se podnose putem informacionog sistema e zaposleni. Za sva dodatna pitanja obratiti se akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja doc. dr um. Dejanu Jankoviću putem mejla Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koje prođu tehničku provjeru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus + koordinatora i komisije na matičnom fakultetu/univerzitetu, biće dostavljene na GRAY’S SCHOOL OF ART, ROBERT GORDON UNIVERSITY, ABERDEEN (ŠКOTSКA), koji odlučuje o konačnoj selekciji kandidata.

DOKUMENTI: 

TEACHING MOBILITY AGREEMENT

CV

PRIMJERI OSTALIH DOKUMENATA

Кonkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

Na osnovu članu 11. Zakona o studentskom organizovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 58/16), člana 5 stav (1) Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ Umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije, Odluke rektora Univerziteta u Banjoj Luci o raspisivanju studentskih izbora (broj: 01/1.3160-2/19 od 02.12.2019. godine i Odluke rektora o imenovanju Centralne izborne komisije (broj: 01/1.3160-1/19) od 02.12.2019. godine), Centralna izborna komisija na sjednici koja je održana 03.12.2019. godine raspisuje

Кonkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Кonkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

PRILOZI:

Obrazac 1 - Obrazac za prijavu za članove izborne komisije na fakultetu/ Akademiji umjetnosti
Obrazac 2 - Obrazac za prijavu za izbor članova Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci
Obrazac 3 - Obrazac za orijavu za izbor članova u nastavno-naučno/ Umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije umjetnosti

ОTVOREN ERASMUS+ KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA NA Gray’s school of art, Robert Gordon University, Aberdeen (Škotska)

OTVOREN ERASMUS+ KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA NA Gray’s school of art, Robert Gordon University, Aberdeen (Škotska)
 
ERAZMUS+
 
KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST
 
Poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Gray’s school of art, Robert Gordon University, Aberdeen (Škotska)
 
Konkurs je otvoren za Studente Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Studijski program likovne umjetnosti, na osnovnim akademskim i master studijama
 
Mjesta su raspisana za jednog studenta
 
Trajanje konkursa: 2.12 – 10.12.2019.
 
Rok za podnošenje prijava: 10.12. do 12:00 časova
 
Trajanje mobilnosti: (1 semestar, ljetni)
 
Početak mobilnosti: 27. januar 2020
 
Dokumentacija za prijavu kandidata:
 
Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1-2 stranice)
Biografija studenta na engleskom jeziku (koristiti model Europass   https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)
Uvjerenje o završenim osnovnim studijama ili kopija diplome ukoliko je kandidat posjeduje, sa dostavljenim prosjekom ocjena (za studente master studija)
Uvjerenje o položenim ispitima (Transcript of Records) na engleskom jeziku, te prosjek ocjena položenih ispita, Primjer u prilogu
Dokaz o znanju jezika – obavezan minimalan nivo znanja engleskog jezika je B1 u skladu sa evropskim referentnim okvirom
Portfolio radova
Pismo preporuke od predmetnog nastavnikana engleskom jeziku
 
Prijave se podnose putem informacionog sistema e student. Za sva dodatna pitanja obratiti se akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja doc. dr um. Dejanu Jankoviću putem mejla Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..
 
Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koje prođu tehničku provjeru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus + koordinatora i komisije na matičnom fakultetu/univerzitetu, biće dostavljene na Gray’s school of art, Robert Gordon University, Aberdeen (Škotska), koji odlučuje o konačnoj selekciji kandidata.
 
Iznos stipendije za cijeli semestar: 3600 EUR

Strana 6 od 157