Uvid javnosti / Doktorska disertacija kandidata Miroslava Drljače

Doktorska disertacija na studijskom programu Likovne umjetnosti, smjer Metodika nastave likovne kulture, kandidata Miroslava Drljače pod nazivom: „Konstruktivistička paradigma u metodici likovnog vaspitanja“ kao i Izvještaj komisije se stavljaju na uvid javnosti i mogu se pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci od 14.06.2017. godine.

Ispitni termin kod prof. Lidije Pajić

Ispiti kod prof. Lidije Pajić održaće se u sledećim terminima:

29.06.2017. Tehnika glasa 1,2,3,4 u 12,00 časova

29.06.2017. Tehnika glasa 5,6,7,8 u 13,00 časova

Prijemni ispiti u prvom upisnom roku za školsku 2017/18. godinu

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/18 godini

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata u prvom upisnom roku  počinje 19.6.2017. a završava 23.6.2017. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita traje od 26.6.2017. do 30.06.2017. godine.

Objavljivanje rezultata konkursa je 3.7.2017. godine do 14,00 časova, a upis primljenih kandidata obaviće se od 10.7.2017.  do 14.7.2017.  godine.

Drugi upisni rok će biti organizovan za studijske programe i smjerove koji u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prijavljivanje kandidata počinje 28.8.2017. a završava 1.9.2017. godine.

Polaganje prijemnog ispita će se obaviti od 4.8. do 8.9.2017. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se od 13. do 15.9.2016. godine.

Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci je u sklopu priprema za organizaciju prijemnih ispita na svim studijskim programima utvrdila i termine za konsultacije sa zainteresovanim kandidatima te termine pripremne nastave.

RASPORED ODRŽAVANJA PRIJEMNIH ISPITA:

-          Studijski program Dramske umjetnosti

-          Studijski program Likovne umjetnosti

-          Studijski program Muzička umjetnost.

Na Muzičkoj umjetnosti, na prvom ciklusu studija, se vrši upis studenata na smjerove Muzička teorija i pedagogija, Etnomuzikologija, Solo pjevanje, Kompozicija, Dirigovanje, Klavir i gitara, Gudački instrumenti (Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas) i Duvački instrumenti (Flauta, Trombon, Oboa, Truba i Klarinet).

Na Dramskim umjetnostima se vrši upis studenata na  Filmski i televizijski smjer (Montaža, Kamera i Filmska i TV režija) i smjer Produkcija.

Na Likovnim umjetnostima se vrši upis studenata na smjerovima Slikarstvo, Intermedijalna umjetnost, Grafika i Grafički dizajn.

Pripremna nastava / Likovne umjetnosti

Pripremna nastava za studijski program Likovne umjetnosti će se održati od 12. do 23. juna 2017. godine svakim radnim danom od 9 do 13 časova.
Kandidati su dužni ponijeti pribor za crtanje.

Strana 69 od 126