Predavanja prof. Đorđa Petrovića

Profesor Đorđe Petrović (predmet Osnovi snimanja i produkcija muzike) će održati predavanja u sledećim terminima:

19.01. od 17:00 h (četvrtak)

20.01. od 10:00-13:00 h (petak)
                15:00-18:00 h
21.01. od 10.00-12:00 h (subota)

Strana 75 od 121