Otvorena dva legata na Akademiji umjetnosti

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Radoslav Gajanin 12. novembra 2019. godine otovorio je legate akademika prof. dr Vojislava Koraća i akademika prof. dr Miljka Šindića.
 
Rektor Gajanin, kaže da legati koji su smješteni u prostorijama Akademije umjetnosti imaju veliku vrijednost.
 
,,Legat akademika Koraća sadrži preko 1200 vrijednih monografskih publikacija na ruskom, grčkom, bugarskom, engleskom, njemačkom, italijanskom i francuskom jeziku, te manji broj naslova na jermenskom, gruzijskom, kirgistanskom i španskom jeziku. Tu je i preko tri stotine serijskih publikacija, od kojih je veliki broj zbornika sa međunarodnih naučnih skupova, te velik broj slajdova i fotografija’’, kazao je rektor Gajanin.
 
Kada je riječ o legatu prof. Šindića, rektor navodi da ovaj legat sadrži preko 400 publikacija stručne literature, preko 600 publikacija zavičajne zbirke, i preko 50 posebnih izdanja kroz koje možemo pratiti razvoj Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
 
,,Otvaranjem ova dva legata Akademija umjetnosti i Univerzitet u cjelini biće bogatiji, ne samo za književnu fond koji su prikupili akademik Korać i profesor Šindić, već za njihovo znanje i iskustvo koje je sistematizovano u ova dva legata, jedno iz istorije umjetnosti, a drugo iz istorije i teorije književnosti'', govori rektor.
 
Dekan Akademije umjetnosti prof. dr Sanda Dodik, kaže da će legat biti od koristi studentima i nastavnicima Akademije umjetnosti, Filozofskom fakultetu, Filološkom fakultetu i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, ali i drugim studentima Univerziteta.
 
Ona se zahvalila rektoru Gajaninu i rektorskom timu i svima koji su dali nesebičnu pomoć da se ova dva legata nađu na Akademiji umjetnosti.
 
Akademik prof. dr Miljko Šindić, navodi da legat zapravo prati njegov život.
 
"Tu je zastupljena opšta literatura, od gimnazije kada se pisalo i čitalo o Staljinu, Lenjinu, Titu, do nekih naših pisaca iz posljednjih godina, kao što je moj student Milan Džida koji je već napisao dvije knjige pjesama", rekao je Šindić.
 
On je naveo da je za biblioteku bilo mnogo interesovanja jer je, osim stručne literature koju mogu da koriste studenti, zastupljeno mnogo zavičajnih knjiga poput Petra Kočića, kao i rukopisa iz 14. vijeka.
 
"Ovo je mjesto gdje se knjige mogu čitati i sačuvati ne samo za ovo naše, nego i za neko drugo vrijeme", naglasio je Šindić.
 
Tokom otvaranja legata, govorila je i redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci dr Lјiljana Ševo, kao i kćerka akademika Koraća Bojana Slavković.
 
Otvaranje legata je organizovano u sklopu manifestacija povodom 44 godine uspješnog rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci, a događaju je prisustvovao i generalni konzul Republike Srbije u Banjoj Luci Vladimir Nikolić.

Otvoren poziv za prijavu prijedloga projekata Erazmus+ 2020

Krajnji rokovi za prijavu prijedoga projekta u pojedinim komponenatama Erazmus+ programa su:
 
1. Međunarodna kreditna razmjena, krajnji rok za prijavu: 5. februar 2020. godine,
 
2. Erazmus Mundus zajednički master programi, krajnji rok za prijavu: 13. februar 2020. godine,
 
3. Izgradnja kapaciteta, krajnji rok za prijavu: 5. februar 2020. godine,
 
4. Strateško partnerstvo, krajnji rok za prijavu: 24. mart 2020. godine,
 
5. Savezi znanja, krajnji rok za prijavu: 26. februar 2020. godine,
 
6. Žan Mone aktivnosti, krajnji rok za prijavu: 20. februar 2020. godine.
 
Kratak presjek najvažnijih informacija o pojedinim komponentama se nalazi u prilogu, a više informacija, kao i detaljan Erazmus+ Vodič su dostupni na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 

 

44 godine rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci / Promocija knjiga prof. dr Sande Dodik i prof. mr Zorana Nikolića

Promocija djela: „Susret lokalnog i univerzalnog. Nacionalna stremljenja u muzici Dvoržaka, Čajkovskog i Musorgskog“ i „Osovinski sistem u sinergiji svjetla i muzike“ autora prof. dr Sande Dodik i prof. mr Zorana Nikolića održana u Vjećnici Kulturnog centra Banski dvor, 11.11.2019. godine.
 
Promocija je organizovana u okviru obilježavanja 44 godine uspješnog rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci.

Webp.net resizeimage 28 Webp.net resizeimage 30

Webp.net resizeimage 31

Promocija knjiga prof. dr Sande Dodik i prof. mr Zorana Nikolića

U nizu događaja povodom obilježavanja 44 godine uspješnog rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci pozivamo vas večeras, 11.11.2019. u 19.00 časova, u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor  na promociju knjiga profesora Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci: dr Sande Topić Dodik i mr Zorana Nikolića: „Susret lokalnog i univerzalnog. Nacionalna stremljenja u muzici Dvoržaka, Čajkovskog i Musorgskog“ i „Osovinski sistem u sinergiji svjetla i muzike“

 

Promovisani doktori nauka

Svečana promocija 30 doktora nauka Univerziteta u Banjoj Luci, održana je 8. novembra 2019. godine u prostrijama Rektorata.
 
Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin, kaže da su promovisani doktori iz različitih naučnih oblasti.
 
,,Doktorandi su prije odbrane bili u obavezi da dokažu kvalitet svog doktorskog rada objavljivanjem radova u međunarodnim časopisima. Na tome insistiramo i to nam je potvrda kvaliteta odgovarajućih disertacija’’, pojasnio je rektor Gajanin i dodao da na Univerzitetu godišnje doktorira oko 30 kandidata.
 
Dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Sanda Dodik rekla je da joj je čast da tri kandidata Akademije umjetnosti iz različitih naučnih i umjetničkih oblasti dobijaju zvanje doktora.
 
 
 
 
Uža naučna oblast: Muzička pedagogija i teorija
 
Mentor: prof. dr Gordana Stojanović
 
 
 
 
Uža naučna oblast: Istorija umjetnosti
 
Mentor: prof. dr LJiljana Ševo
 
 
 
 
Uža naučna oblast: Dramske i audiovizuelne umetnosti
 
Mentor: prof. dr Luka Kecman

Strana 9 od 157