Prijemni ispit u prvom upisnom roku

Objavljivanje konkursa za upis kandidata je 10. juni 2020. godine.

Prijem dokumenata je od 22-26. juna 2020. godine.

Predloženi termini prijemnih ispita za prvi upisni rok na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci su od 01-06. jula 2020. godine, zavisno od studijskog programa i smjera.
Predloženi termini prijemnih ispita u prvom upisnom roku akademske 2020/21. godine za Studijske programe muzičke umjetnostidramskih umjetnosti i likovnih umjetnosti.

Novi uspjeh studenata smjera Grafički dizajn

Na međunarodnom Haapsalu festivalu grafičkog dizajna 2020 u Estoniji na temu "Contact" u uži izbor je ušao rad  Miloša Despenića pod nazivom Tolerance _ толеранција _ tolerancija, studenta 4. godine Studijskog smjera Grafički dizajn Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Svečano otvaranje izložbe je predviđeno 30. maja 2020. godine u Haapsalu Town Galery sa 84 izabrana plakata sa konkursa  na kojemu su učestvovali brojni dizajneri  iz cijelog svijeta. Pogledajte više na ovom linku

Milos Despenic Tolerance толеранција tolerancija

HAAPSALU GRAPHIC DESIGN FESTIVAL

 
 
 

Strana 9 od 167