Prijemni ispiti u prvom upisnom roku

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-894/15 od 06.05.2015. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2015/2016. godini,

r a s p i s u j e s e

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama..

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci prijavljivanje kandidata u prvom upisnom roku  počinje 22.6.2015. a završava 26.6.2015. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita traje od 29.6.2015. do 3.07.2015. godine.

Objavljivanje rezultata konkursa je 6.7.2015. godine do 14,00 časova, a upis primljenih kandidata obaviće se od 9.7.2015. do 15.7.2015. godine.

Drugi upisni rok će biti organizovan za studijske programe i smjerove kojiu prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prijavljivanje kandidata počinje 24.8.2015. a završava 28.8.2015. godine.

Polaganje prijemnog ispita će se obaviti od 31.8. do 4.9.2015. godine, a upis primljenih kandidata obaviće se do 18.9.2015. godine.

Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci je u sklopu priprema za organizaciju prijemnih ispita na svim studijskim programima utvrdila i termine za konsultacije sa zainteresovanim kandidatima te termine pripremne nastave.  

RASPORED ODRŽAVANjA PRIJEMNIH ISPITA:

-          Studijski program Dramske umjetnosti

-          Studijski program Likovne umjetnosti

-          Studijski program Muzička umjetnost.

Na Muzičkoj umjetnosti se vrši upis studenata na smjerove Muzička teorija i pedagogija, Etnomuzikologija, Solo pjevanje, Kompozicija, Dirigovanje, Klavir i gitara, Gudački instrumenti (Violina, Viola, Violončelo, Kontrabas) i Duvački instrumenti (Flauta i Klarinet).

Na Dramskim umjetnostima se vrši upis studenata na smjerove Gluma, Pozorišna režija i Film i televizija (Montaža, Kamera i Filmska i TV režija).

Na Likovnim umjetnostima se vrši upis studenata na smjerovima Slikarstvo, Grafika i Grafički dizajn.

Obavještenje o dodjeli diploma

Svečana dodjela diploma magistrima i diplomiranim studentima biće održana u četvrtak, 18.06.2015. godine, u Kamernoj sali Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci sa početkom u 12 časova.
U prilogu spisak magistara i diplomiranih studenata kojima će biti uručene diplome.

Strana 157 od 167