Proširenje liste za upis studenata na Likovnoj umjetnosti

Vlada RS je na sjednici održanoj 18. jula 2014. godine donijela Odluku o izmjenama odluke o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2014/15. godini čime je odobren  upis još 9 studenata koji su položili prijemni ispit na smjerovima studijskog programa Likovne umjetnosti. Prema toj Odluci ukupno 30 studenata može biti upisano na studijski program Likovne umjetnosti u školskoj 2014/15. godini. Upis će se obaviti nakon provedenog drugog upisnog roka, od 11. do 16. septembra 2014. godine.

Strana 157 od 157