Prijemni / konsultacije za upis studenata / SPDU

Obavještavamo vas da su konsultacije za upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu na filmskom i televizijskom smjer u - grupa Kamera, u periodu od 1. marta do 31. maja 2019. godine, svakog utorka u 10,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti učionica br. 8 prizemlje.

Strana 1 od 4