Termin ispita / Estetika

Termin ispita za predmet Estetika za januarski ispitni rok je zakazan za 28.1.2019. u 15,00 časova na Akademiji umjetnosti i 31.1.2019. u 09,00 časova na Filozofskom fakultetu.

AUDICIJA / Mješoviti univerzitetski hor

Studentskog multimedijalnog centra AU UNIBL, organizuje audiciju za prijem novih članova Mješovitog univerzitetskog hora. 

Audicija će se održati u četvrtak 27.12.2018. sa početkom u 18,00 časova u učionici u Suteren br. 1

Webp.net resizeimage 12

Odbrana završnog rada / Aleksandar Jovanović / SPMU

Zakazuje se odbrana završnog rada kandidata Aleksandra Jovanovića, na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer za Duvačke instrumente, grupa Klarinet, pod nazivom: praktični dio:  A. Kopland: Koncert za klarinet i gudački orkestar, N. Paganini: Kapričo br. 4 za solo klarinet, F. Pulank: Sonata za klarinet i klavir op. 184, P. Sankan: Sonata za klarinet i klavir, H. Sutermajster: Kapričo za solo klarinet i teorijski dio: „Mogućnost primjene Aleksander tehnike u početnoj nastavi klarineta“. 
 
Komisija za odbranu u sastavu:
 
1. Mr Dejan Trkulja, docent, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – predsjednik komisije,
 
2. Mr Nikola Srdić, redovni profesor, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – mentor,
 
3. Spec. Timea Hotić, redovni profesor, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – član.
 
            Odbrana završnog rada će se održati 22.12.2018. godine (subota) sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
Završni rad sa izvještajem Komisije se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.

Strana 1 od 2