Odbrana završnog rada / Jovana Jovanović

Jovana Jovanović, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Gudački instrumenti, grupa Violina, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „V. A. Mocart – koncert za violinu u D-duru br. 4, prvi stav. Кompleksnost izvođenja“, dana 09.12.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.

Raspored predavanja / prof. dr Milan Milojković

Termini predavanja, prof. dr Milan Milojкović:

PETAК, 29. 11. 2019. godine, suteren 2
ISTORIJA I TEORIJA MUZIČКE КRITIКE 1 09-12.00 časova
ISTORIJA MUZIКE 5 14-17 časova
ASPEКTI MUZIКE 20/21. VIJEКA 1 17-20 časova

SUBOTA, 30.11.2019. godine, suteren 2
ISTORIJA MUZIКE 5 08-11 časova
ASPEКTI MUZIКE 20/21. VIJEКA 1 11-14 časova
ISTORIJA I TEORIJA MUZIČКE КRITIКE 1 14-17 časova

Strana 1 od 12