Raspored predavanja

Prof. dr Siniša Vidaković od ponedeljka, 23.11.2020. godine izvodiće nastavu uživo prema utvrđenom rasporedu.

Docent dr Milica Drobac održaće predavanja za Psihologiju stvaralaštva 1 utorkom u suterenu 7 od 14.00 časova.
 
Termini predavanja za predmet Analiza interpretacije 1 kod Jasne Grahovac, ma docenta su:
  • srijeda od 09.30 do 11.00, suteren 9 (smjer MTP),
  • četvrtak od 12.30 do 14.00, suteren 7, (instrumentalistei i smjerovi Dirigovanje i Kompozicija).

Odbrana završnog rada / Nikola Dabić

Nikola Dabić, student na studijskom programu Likovne umjetnosti, smjer Slikarstvo, brani završni rad na II ciklusu studija na temu: „Anticipacija stvarnosti“, dana 19.11.2020. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. (Baraka likovnog studijskog programa - kabinet za intermedijalnu umjetnost).

Izložba u sklopu završnog rada na II ciklusu studija se može pogledati u kulturnom centru Banski dvor.

Strana 1 od 29