:

Obavještenje za studente Smjera za produkciju i animirani film

Termini predavanja kod prof. Miloša Babića:
 
četvrtak, 11.00 - 13.00 časova Menadžment u kulturi, Smjer za Produkciju, suteren 7, plava zgrada;
četvrtak, 13.00 - 16.00 časova Osnove filmske i TV produkcije, Smjer za animirani film, učionica 1, žuta zgrada.