:

Termini predavanja dr Zoran Maкsimović, red. prof.

Prof. dr Zoran Maksimović održaće predavanja u četvrtak, 16.01.2020. godine u audio studiju Akademije umjetnosti u terminima 14-20.00 časova iz predmeta:

Snimanje i dizajn zvuka 1 (FTV režija i Кamera)
Snimanje i dizajn zvuka 1 (Montaža)
Snimanje zvuka i tonska režija 1 ( Кompozicija)
Dizajn i montaža zvučnih efekata i muzike I (Кamera – master)