:

Obavještenje za studente II ciklusa studija

Uvodno predavanje iz Izbornog predmeta
Osnovi snimanja i produkcije muzike 1
Održaće se u ponedjeljak 16.11.2020. godine
sa početkom u 10.00 časova
u Objektu broj 8 u kampusu (žuta zgrada pored Filološkog fakulteta).