:

Odbrana završnog rada / Nikola Dabić

Nikola Dabić, student na studijskom programu Likovne umjetnosti, smjer Slikarstvo, brani završni rad na II ciklusu studija na temu: „Anticipacija stvarnosti“, dana 19.11.2020. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. (Baraka likovnog studijskog programa - kabinet za intermedijalnu umjetnost).

Izložba u sklopu završnog rada na II ciklusu studija se može pogledati u kulturnom centru Banski dvor.