Kodovi predmeta za Google učionicu

 

Naziv predmeta         Šifra      
Filmski i TV scenario 2 (FTV režija i Montaža) v62u66s
Filmski i TV scenario 2 (Dramaturgija) txf62gu 
Filmski i TV scenario 8 6lyelee
Dramaturgija 2 (Pozorišna režija) txf62gu
Scenske igre 2 6a2jdll
Scenske igre 4 rxy52mr
 Montaža 2  lfmaj6d
 Montaža 2 (FTV režija i Kamera) 2ubssty
 Montaža 6  su4xdqx
 Montaža 6 (FTV režija i Kamera) qajc6h5
 Montaža zvuka 4 l5ry4fw
 Osnove montaže 2 (animatori) 2kexguy
OSNOVE MONTAŽE 2 izborni (Dramaturgija) 6mvee43
Uvod u digitalne medije 2 4472pyf
Osnove digitalnih medija 2 m4g7g6r
Istorija umjetnosti 2 aaems4z
Istorija umjetnosti srednjeg vijeka 7ric3dp
Istorija umjetnosti starog vijeka 2 dgcotgd
Istorija umjetnosti srednjeg vijeka 2 azwuy3g
Istorija umjetnosti novog vijeka 2

v4zei2w

Metodika likovnog obrazovanja 2

kwhwxef

Metodika likovnog obrazovanja 4

xfpf5ae

Dizajn ambalaže i pakovanja 2

fv4thn6

Grafički dizajn 2 (obavezni i izborni)  vqzw4qv
Kompjuterski grafički dizajn 2 7rjcqyy
Grafički dizajn II (master)    d5wailn
Osnovi grafičkih komunikacija 2  nvkvbhf
Grafički dizajn 2
vpqte5t
Korporativni dizajn   jvupxo2
Dizajn tržišnih komunikacija d5ewh75
Etnomuzikologija 2 - vježbe 4cctaky
Etnomuzikologija 6 - vježbe yf43o3a
Etnomuzikologija 8 - vježbe jeatmwy
Etnokoreologija 2 - vježbe 3xkd3lv
Etnokoreologija 6 - vježbe mgk4gkb
Etnokoreologija 8 - vježbe  jutcpdo

 

Instrukcija za održanje minimuma nastavnog procesa za vrijeme obustave nastave

U toku obustave nastavnog procesa u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci a u skladu sa instrukcijama Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo odvijanje nastave će se nastaviti putem interneta na predmetima gdje je učenje na daljinu izvodivo. Studentima će se putem imejla ili onlajn platformi slati prezentacija, literatura, lektira i audio i video materijal, te linkovi sa sadržajima koje treba da pogledaju ili pročitaju. Takođe, mogu se koristiti i pojedine društvene mreže da bi se ostvarila direktna komunikacija nastavnika i studenata i da se preslušaju zadaci koji su predviđeni u ovom semestru.
Na ovaj način Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci će održati minimum nastavnog procesa u ovim vanrednim okolnostima.
Nastavnici i saradnici Akademije umjetnosti su dostupni za sve konsultacije i pitanja studenata.

Obavještenje / Obustava nastave i ispitnog roka

Obavještavamo vas da se u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske o obustavljanju nastave, obustavlja nastavni proces na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci, od 11.03.2020. godine, a proces rada će se odvijati normalno.Odluka Vlade Republike Srpske o obustavi nastavnog procesa do 30.03. 2020. godine podrazumijeva i obustavu apsolventskog ispitnog roka u martu.

Strana 1 od 157