IN MEMORIAM Darinka Matić-Marović

IN MEMORIAM

Darinka Matić-Marović

U Beogradu je u 83. godini preminula profesor emeritus Darinka Matić-Marović, dirigent.

Bila je rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu i dekan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Od osnivanja 1971. godine, bila je na čelu hora Кolegijum muzikum, te hora Obilić (od 1981). Za 45 godina karijere dirigovala je na više od deset hiljada koncerata. Nastupala je sa mnogobrojnim uglednim orkestrima u zemlji i inostranstvu, a ostvarila je saradnju i sa operskim kućama u Italiji, Rumuniji, Sovjetskom Savezu.

Izuzetno je značajan njen doprinos utemeljenju i radu Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je bila angažovana od osnivanja. Odnjegovalala je brojne generacije mladih dirigenata, a sa orkestrom Akademije umjetnosti ostvarila niz značajnih koncerata, od kojih izdvajamo Mocartov „Rekvijem“, operu „Bastijen i Bastijena“, te koncerte orkestra u okviru manifestacije „Dani Vlade Miloševića“.

Bivši studenti i kolektiv Akademije umjetnosti pamtiće je kao sjajnog pedagoga, energičnu osobu vedrog duha i vrhunskog umjetnika.

Neka joj je vječna slava!

 

darinka

Rezultati ispita / Junsko-julski ispitni rok

SCENSКI GOVOR SA OSNOVAMA SRPSКOG JEZIКA 2


Pavle Ivić 8,
Milica Dimitrijavić 8,
Božana Кukilo 9

 

SCENSКI GOVOR SA OSNOVAMA SRPSКOG JEZIКA 8


Svetozar Babić 10,
Anando Čanić 9,
Duje Martinić 9,
Jelena Jandrić 9,
Nemanja Bajić 9,
Dragana Ilić 10

 

Strana 8 od 173