Termini ispita Pozorišna i radio režija

Docent Vladan Đurković, ma održaće ispite iz predmeta Pozorišna i radio režija, u subotu 18. jula 2020. godine u 10.00 časova u učionici, suteren 9.

Termini ispita SPMU

TERMINI ISPITA OSNOVI SNIMANJA I PRODUКCIJA MUZIКE I, II
Pismeni test iz predmeta Osnovi snimanja i produkcija muzike I i II za drugi ciklus studija održaće se u ponedjeljak, 13, jula u 11 časova u suterenu 2.

TERMINI ISPITA METODOLOGIJA NAUČNO/UMJETNIČКOG RADA I, II
Pismeni test iz predmeta Metodologija izrade naučno/umjetničkog rada za studente drugog ciklusa Studijskog programa Muzičke umjetnosti održaće se u četvrtak, 16. jula u 10.00 časova u suterenu 2.

TERMINI ISPITA ISTORIJA MUZIКE 1-4
Pismeni test iz predmeta Istorija muzike 1-4 održaće se u četvrtak, 16. jula u 10.00 časova u suterenu 2.

Obavještenje / Završni rad Minja Šukalo

Minja Šukalo, student četvrte godine na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Solo pjevanje, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Odnos likova u operi Boemi, Đakoma Pučinija i psihološka obrada uloge Mimi u istoimenoj operi“, dana 16.07.2020. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Završni rad se može pogledati u Studentskoj službi Akademije umjetnosti.

Raspored održavanja nastave u zimskom semestru 2020/21. godine

Kodovi predmeta za Google učionicu

Akademski kalendar za školsku 2020/21. godinu

LIKOVNE UMJETNOSTI - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

* MUZIČKA UMJETNOST - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

* DRAMSKE UMJETNOSTI: 

PRODUKCIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

DRAMATURGIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

- FILM I TELEVIZIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

GLUMA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

ANIMIRANI FILM - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

POZORIŠNA REŽIJA - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2020/21.

Strana 9 od 173