:

UPIS NOVE GENERACIJE

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

 

Konkurs 12. juna, prijemni ispiti 1. jula

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 30    

Na zajedničkom kolegijumu rektora Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanom 30. maja 2019. godine, odlučeno je da konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javnim visokoškolskim ustanovama, bude objavljen 12. juna 2019. godine u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Euroblic'“, kao i na internetskim stranicama javnih Univerziteta u Republici Srpskoj.
 
Na sjednici kolegijuma, održanoj u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, odlučeno je da prijem dokumenata bude od 17. do 28. juna 2019. godine, dok će se prijemni ispiti polagati 1. jula u 9.00 časova.
 
Kandidati koji uspješno polože prijemni ispit i steknu pravo upisa na prvu godinu studija, mogu se upisati od 8. do 12. jula 2019. godine.
 
Drugi upisni rok organizovaće organizacione jedinice koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata.
 
Kako je odlučio zajednički kolegijum, planirano je da konkurs u drugom upisnom roku bude objavljen 21. avgusta, dok će se prijem dokumenata obaviti od 26. avgusta do 6. septembra 2019. godine. Prijemni ispiti su planirani 9. septembra 2019. godine, a upis primljenih studenata je od 16. do 20. septembra.
 
Drugi i treći ciklus studija
 
Konkurs za upis studenata na drugi  i treći ciklus studijabiće otvoren od 12. juna do 16. oktobra 2019. godine. Rang-liste kandidata biće objavljene 21. oktobra 2019. godine.
 
Kolegijum je razgovarao i o drugim aktuelnim temama iz oblasti visokog obrazovanja.