:

OTVOREN ERASMUS+ KONKURS ZA MOBILNOST STUDENATA NA KONZERVATORIJUMU “GIUSEPPE TARTINI’’ U TRSTU, ITALIJA

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка
ERAZMUS+
 
KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST
 
Poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Konzervatorijumu „Giuseppe Tartini“ u Trstu, Italija
 
http://www.conservatorio.trieste.it
 
Konkurs je otvoren za Studente Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Studijski program muzičke umjetnosti, na osnovnim akademskim i master studijama
 
Mjesta su raspisana za maksimalno 4 studenta
 
Trajanje konkursa: 26.8 – 9.9.2019.
 
Rok za podnošenje prijava: 9.9.2019. do 12:00 časova
 
Trajanje mobilnosti:  (2 semestra, zimski i ljetni)
 
Početak mobilnosti: novembar 2019.
 
Završetak mobilnosti: jul 2020.
 
Dokumentacija za prijavu kandidata:
 
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1-2 stranice)
  • Uvjerenje o završenim osnovnim studijama ili kopija diplome ukoliko je kandidat posjeduje, sa dostavljenim prosjekom ocjena (za studente master studija)
  • Uvjerenje o položenim ispitima (Transcript of Records) na engleskom jeziku, te prosjek ocjena položenih ispita, primjer popunjenog obrasca pogledajte ovde.
  • Dokaz o znanju jezika – obavezan minimalan nivo znanja engleskog jezika i/ili italijanskog jezika je B1 u skladu sa evropskim referentnim okvirom
  • Snimak u trajanju do 25 minuta (dostaviti na kompakt disku ili putem linka cloud/youtube). Studenti kompozicije dostavljaju partituru u pdf formatu, a za muzičku teoriju i pedagogiju kao i etnomuzikologiju je dovoljno uverenje o položenim ispitima.
  • umjetničke reference (kopije diploma s takmičenja i sl...)
  • Pismo preporuke od predmetnog nastavnikana engleskom jeziku
 
Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koje prođu tehničku provjeru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus + koordinatora i komisije na matičnom fakultetu/univerzitetu, biće dostavljene na Konzervatorijumu „ Giuseppe Tartini“ u Trstu, koji odlučuje o konačnoj selekciji kandidata.
 
Mjesečni iznos stipendije: 850 EUR plus 180 EUR za troškove puta