:

Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

dluka Senata Univerziteta u Banjoj Luci:

Organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci će organizovati ispitne rokove od 08.06.2020. do 30.10.2020. godine.

Ispiti će se održavati u pet ispitnih rokova i osam termina, uz mogućnost korišćenja subota, i to:
1) aprilski ispitni rok, u periodu od 08.06.2020. do 19.06.2020. godine (1 termin),
2) junsko-julski ispitni rok, u periodu od 29.06.2020. do 25.07.2020. godine (2 termina),
3) avgustovski ispitni rok, u periodu od 17.08.2020. do 29.08.2020. godine (1 termin),
4) septembarski ispitni rok, u periodu od 01.09.2020. do 26.09.2020. godine (2 termina) i
5) oktobarski ispitni rok, u periodu od 01.10.2020. do 30.10.2020.godine (2 termina).

Na sajtu Univerziteta u Banjoj Luci možete pronaći odluke Senata o izmjeni i dopuni akademskog kalendara, organizovanju nastave, organizovanju ispita, te odbrani završnih radova na prvom i drugom ciklusu studija.
Sve odluke možete pogledati na ovom linku.