:

Konsultacije za upis i pripremna nastava

Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u sklopu priprema za organizaciju prijemnih ispita za upis u školsku 2015/16. godinu  utvrđuje i termine za konsultacije sa zainteresovanim kandidatima te termine pripremne nastave. 

Konsultacije za prijemni ispit - Muzička umjetnost

Konsultacije i pripremna nastava - Likovne umjetnosti

Pripremna nastava i konsultacije - Dramske umjetnosti