:

Nastavni plan

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Na osnovu Rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/612-492-2-1/11 od 2. jula 2013. godine i 07.023/612-492-2-2/11 od 12. jula 2013. godine, utvrđuje se da Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci ispunjava uslove za izvođenje inoviranog studijskog programa Dramske umjetnosti sa smjerovima Gluma, Pozorišna režija, Dramaturgija, Film i televizija, Animirani film i Produkcija, na prvom ciklusu studija - 240 ECTS-a od akademske 2013/14. godine.

Za studente upisane prije školske 2013/14. godine važi stari nastavni plan.