:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Prijemni  (kvalifikacioni) ispit se sastoji, u zavisnosti od  smjera i grupe, od pismenog, usmenog i praktičnog dijela i razgovora pred komisijom, te  pregleda  priloženih radova.

Na prijemnom ispitu kandidati se ocjenjuju bodovima. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim mjerilima.

Smatraće se da je položio prijemni ispit za upis na prvi ciklus studija onaj kandidat koji je osvojio najmanje 15 od mogućih 50 bodova predviđenih za prijemni ispit. Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.