:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

 GRUPA MONTAŽA

Da bi pristupili polaganju prijemnog ispita na grupi za montažu, zainteresovani kandidati moraju  prije polaganja predati sljedeće radove:

FOTO STRIP - od deset fotografija horizontalno orijentisanih, formata 13x9 cm,  na poleđini obilježenih brojevima od 1 do 10. Zadatak je da se vizuelnim sredstvima na jasan način, prikaže jedna priča na slobodnu temu.

VIDEO BIOGRAFIJU - kandidat se predstavlja u formi kratkog filma trajanja do 5 min. Sadržaj i forma filma nisu uslovljeni tako da kandidat ima potpunu slobodu u izrazu. Prijemni ispit sadrži dva dijela:

PRVI DIO:

• TEST OPŠTE KULTURE

• PISMENA  ANALIZA FILMA ILI TELEVIZIJSKOG PROGRAMA. Kandidat treba da pokaže sposobnost da razumije i pronikne u suštinu prikazanog djela. 

DRUGI DIO:

• RAZGOVOR S KOMISIJOM, usmena odbrana radova.

• USMENA ANALIZA FILMSKOG INSERTA.

U razgovoru s komisijom utvrđuje se sposobnost i potencijal da se kandidat bavi profesijom montažera.