:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

SMJER DRAMATURGIJA

Kandidati su dužni da prilože svoje dramsko djelo (objavljeno ili neobjavljeno) ili scenario za igrani ili tv film ili dokumentarni film, ili radio dramu za djecu ili odrasle, odnosno teoretski rad iz oblasti pozorišne ili filmske dramaturgije (obavezno na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, odštampan u tri primjerka), zatim motivaciono pismo i kratku biografiju.

Prijemni ispit se sastoji iz tri eliminatorna dijela.

PRVI DIO:

a) Pismeni test - test ima trideset pitanja iz opšte, dramske, pozorišne i filmske kulture. Kandidati imaju 45 minuta da odgovore na pitanja.
b) Projekcija filma i pismena analiza odgledanog filma. Kandidati pišu analizu filma 60 minuta. Ocjenjuje se: način obrade teme, pismenost, stil, lični stav kandidata.
v) Psiho test, test provjere psihofizičkih sposobnosti

DRUGI DIO:

a) pisanje jedne dramske scene na zadanu temu, u mediju po izboru (pozorište, film, radio ili televizija).
Poslije čitanja i stručne analize radova Komisija donosi odluku o kandidatima koji stiču pravo da pristupe trećem dijelu ispita.

TREĆI DIO:
Usmeni ispit pred Komisijom koji obuhvata razgovor o pismenim radovima kandidata, provjeru opštih sposobnosti, provjera poznavanja svjetske i domaće drame, kao i filma. Provjera znanja u oblasti pozorišta, filma, kao
i opšteg poznavanja iz književnosti i umjetnosti.