:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

SMJER POZORIŠNA REŽIJA

Prijemni ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti sastoji se iz dva eliminatorna dijela.

PRVI DIO

1. Pismeni rad (predaje se uz prijavu na konkurs) Zadatak: Rad na dramskom djelu koje određuje profesor koji prima klasu. Analiza djela i lična vizija predstave (do deset štampanih strana). Rad se sastoji iz sljedećih elemenata: tema djela, fabula, likovi (osnovne osobine), oko čega su glavni likovi u sukobu, šta se događa u predstavi, kako bi izgledala predstava, razlog za predstavu, prostor predstave (poželjne skice), kostim (poželjne skice).

2. Pismeni rad na zadanu temu,

3. Pismeni rad iz oblasti pozorišne umjetnosti, opšte kulture i obavezne literature (trajanje 45 minuta),

4. Usmeni ispit pred komisijom. Obrazloženje postavki iz pismenih radova, provjera osnovnih znanja iz pozorišne umjetnosti i dramske literature, razumijevanje zadane literature, obaviještenost iz ostalih umjetničkih oblasti, kao i opšta kultura. Poslije prvog dijela ispita komisija donosi odluku o kandidatima koji stiču pravo da pristupe drugom dijelu ispita.

DRUGI DIO

1. Test osjećaja zvuka

2. Test osjećaja prostora i likovnosti

3. Test osjećanja sluha i ritma

4. Kreativni psihotest

5. Praktični rediteljski rad

6. Izvođenje praktičnog rada pred komisijom

7. Odbrana praktičnog rada pred komisijom Kandidati koji polože drugi dio prijemnog ispita stiču pravo upisa na smjer pozorišna režija.

Kandidatima je dostupna biblioteka Akademije umjetnosti.