:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

SMJER: PRODUKCIJA

Ispit provjere sklonosti i sposobnosti se sastoji iz tri eliminatorna dijela:

Prvi dio

PISMENI TEST IZ OPŠTE KULTURE.

Test ima šezdeset pitanja čija izrada traje 15 minuta. Kandidati koji ispravno odgovore na najmanje 41 pitanje stiču pravo da pristupe drugom dijelu ispita.

Drugi dio

PROJEKTNI ZADATAK - samostalna, pisana analiza koja podrazumijeva rješavanje producentskih i menadžerskih problema, vezanih za konkretne primjere iz oblasti pozorišta, radija, filma, televizije ili kulture (90 min).

PISMENI RAD - esej na jednu od šest zadatih tema - pozorište, film, televizija, radio ili kultura (120 min.). Ocjenjuje se: način obrade teme, pismenost, stil, stepen korišćenja literature, lični stav kandidata.

Treći dio

PRAKTIČNA PROVJERA KREATIVNIH SPOSOBNOSTI - sastoji se iz dva dijela:

a) Individualna produkciona analiza filma ili televizijske emisije sa

   usmenom odbranom.

b) Kolektivno rješavanje produkcionog zadatka sa usmenom odbranom.

Četvrti dio

Intervju - razgovor sa Komisijom.

Tokom razgovora (intervjua) sa kandidatima, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije.