:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

SMJER: PRODUKCIJA

Ispit provjere sklonosti i sposobnosti se sastoji iz tri eliminatorna dijela:

Prvi dio

PISMENI TEST IZ OPŠTE КULTURE

Test ima šezdeset pitanja čija izrada traje 15 minuta. Кandidati koji ispravno odgovore na najmanje 41 pitanje stiču pravo da pristupe drugom dijelu ispita.

Drugi dio

PISMENI RAD - esej na jednu od šest zadatih tema - pozorište, film, televizija, radio ili kultura (90 min). Individualna produkciona analiza filma, televizijske emisije, pozorišne predstave i sl. sa usmenom odbranom;

Ocjenjuje se: način obrade teme, pismenost, stil, stepen korišćenja literature, lični stav kandidata.

Treći dio

Intervju - razgovor sa Кomisijom.
Tokom razgovora (intervjua) sa kandidatima, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije.
Literatura:

1. Osnove filmske produkcije, Sreten Jovanović, skripta, FDU, Beograd, 2005.
2. Osnove televizijske produkcije, Zoran S. Popović, skripta, FDU, Beograd, 1997.
3. Video produkcija,(poglavlje Organizaciono-produkcioniodnosi od str. 169 – 241), dr Miloš Babić, Cekom books, Novi Sad, 2008.
4. Istorija filma 1, (poglavlje 1 od str. 11 – 58), Dejvid A. Кuk, Clio, Beograd, 2005.
5. Pozorišno stvaralaštvo Joakima Vujića i Anatomija radija, priredio dr Nikola Maričić
6. Istorija pozorišta - ceo svet je pozornica, Harvud Ronald, Clio, Beograd, 2019.
ili Istorija pozorišta, Molinari Čezare, Vuk Кaradžić, Beograd, 1982.