:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Prijemni  (kvalifikacioni) ispit se sastoji, u zavisnosti od  smjera i grupe, od pismenog, usmenog i praktičnog dijela i razgovora pred komisijom, te  pregleda  priloženih radova.

Na prijemnom ispitu kandidati se ocjenjuju bodovima. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim mjerilima.

Smatraće se da je položio prijemni ispit za upis na prvi ciklus studija onaj kandidat koji je osvojio najmanje 15 od mogućih 50 bodova predviđenih za prijemni ispit. Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang listi stiče kandidat koji je položio ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti. Akademija utvrđuje redoslijed kandidata koji su položili prijemni ispit po broju ukupno postignutih bodova.


 GRUPA MONTAŽA

Da bi pristupili polaganju prijemnog ispita na grupi za montažu, zainteresovani kandidati moraju  prije polaganja predati sljedeće radove:

FOTO STRIP - od deset fotografija horizontalno orijentisanih, formata 13x9 cm,  na poleđini obilježenih brojevima od 1 do 10. Zadatak je da se vizuelnim sredstvima na jasan način, prikaže jedna priča na slobodnu temu.

VIDEO BIOGRAFIJU - kandidat se predstavlja u formi kratkog filma trajanja do 5 min. Sadržaj i forma filma nisu uslovljeni tako da kandidat ima potpunu slobodu u izrazu. Prijemni ispit sadrži dva dijela:

PRVI DIO:

• TEST OPŠTE KULTURE

• PISMENA  ANALIZA FILMA ILI TELEVIZIJSKOG PROGRAMA. Kandidat treba da pokaže sposobnost da razumije i pronikne u suštinu prikazanog djela. 

DRUGI DIO:

• RAZGOVOR S KOMISIJOM, usmena odbrana radova.

• USMENA ANALIZA FILMSKOG INSERTA.

U razgovoru s komisijom utvrđuje se sposobnost i potencijal da se kandidat bavi profesijom montažera. 


GRUPA FILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJA 

Prijemni ispit   se sastoji od provjere sklonosti i sposobnosti, znanja i obrazovanja, kao i talenta za bavljenje rediteljskim poslom u medijima filma i televizije, poslom vizuelnog pripovjedanja.      

Prijemni ispit sastoji se iz tri dijela, koji mogu da budu i eliminacioni:

PRVI DIO:

• Projekcija - gledanje filma; pismena analiza filma; rješavanje testa opšte kulture; pismeno rješavanje rediteljskih zadataka, jednog ili dva (u deset kadrova završavanje dramaturški započete situacije; u pet kadrova osmišljavanje reklame).

DRUGI DIO: • Razgovor s komisijom, usmena odbrana rediteljskih zadataka.

TREĆI DIO:

• Praktični zadaci - snimanje dramaturški započete situacije u TV studiju Akademije, uz učešće studenata kamere i glume, i „montažno“ snimanje kratkog dokumentarnog filma na terenu. Razgovor s komisijom i odbrana radova i donošenje konačne odluke. 


GRUPA KAMERA

Prijemni ispit se sastoji od četiri djela:

1. Analiza filma koji će kandidati pogledati u prvom dijelu ispita i rješavanje testa koji se sastoji od vizuelnih elemenata.

2. Snimanje fotografija na zadanu temu. Snimanje će se obaviti digitalnim foto aparatom koje kandidati sami obezbjeđuju. Razgovor s komisijom.

3. Snimanje video kamerom na zadatu temu. Kandidati sami obezbjeđuju opremu za snimanje.

4. Razgovor s komisijom. 


SMJER GLUMA

Pored potrebne dokumentacije za upis (prijave, svjedočanstava...) kandidat predaje sljedeće:

1. Fotografija veličine dopisnice

2. Кratka pisana biografija

Prijemni ispit se sastoji iz dva eliminatorna dijela: ŠIRI IZBOR i UŽI IZBOR. Program prvog eliminatornog dijela:

a) recitacija (po izboru kandidata);

b) dramski monolog (po izboru kandidata)

c) monolog iz komedije domaćeg komediografa.

Kandidat je dužan da napamet nauči i pripremi sva tri zadatka. Komisija može, nakon prikazanog programa, postaviti kandidatu i naknadne zadatke (improvizacije), radi sticanja što potpunijeg suda o sposobnostima kandidata.

Za prijemni potrebno pripremiti:

Prvi krug (širi izbor kandidata) a) recitacija po slobodnom izboru kandidata b) dramski monolog po slobodnom izboru kandidata c) monolog iz komedije domaćeg autora.

U prvom eliminatornom dijelu, komisija ocjenjuje stepen sposobnosti kandidata ocjenom „PRIMLjEN U UŽI IZBOR” i „NIJE PRIMLjEN U UŽI IZBOR”.

Drugi eliminatorni dio (UŽI IZBOR) sastoji se iz rada s određenim nastavnicima, pisanja pismenog zadatka i završne provjere sposobnosti. U toku rada u drugom eliminatornom dijelu, metodama testa, razgovora, vježbi i proba, nastavnici i saradnici, a radi utvrđivanja neophodnog stepena glumačke obdarenosti, ispituju: karakteristike govora i govornog aparata, glas, osjećanje ritma, tjelesne sposobnosti, izdržljivost i pokretljivost, kao i karakteristike ličnosti, njene osobenosti, maštovitost, prilagodljivost u radu.

U drugom eliminatornom dijelu, komisija pregleda i ustanovljava rezultate provjere sposobnosti svakog kandidata po sljedećim osnovama:

• Komisija ocjenjuje rezultate provjere glasa i govora kandidata;

• Komisija ocjenjuje rezulatate provjere pokreta i izgleda kandidata;

• Komisija ocjenjuje rezultate provjere sposobnosti kandidata da ostvari osoben glumački izraz.

Treći dio se sastoji iz završnog sveobuhvatnog pokazivanja višednevnog vježbanja i rada uz predhodne indikacije pedagoga. 

 


SMJER DRAMATURGIJA

Kandidati su dužni da prilože svoje dramsko djelo (objavljeno ili neobjavljeno) ili scenario za igrani ili tv film ili dokumentarni film, ili radio dramu za djecu ili odrasle, odnosno teoretski rad iz oblasti pozorišne ili filmske dramaturgije (obavezno na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, odštampan u tri primjerka), zatim motivaciono pismo i kratku biografiju.

Prijemni ispit se sastoji iz tri eliminatorna dijela.

PRVI DIO:

a) Pismeni test - test ima trideset pitanja iz opšte, dramske, pozorišne i filmske kulture. Kandidati imaju 45 minuta da odgovore na pitanja.
b) Projekcija filma i pismena analiza odgledanog filma. Kandidati pišu analizu filma 60 minuta. Ocjenjuje se: način obrade teme, pismenost, stil, lični stav kandidata.
v) Psiho test, test provjere psihofizičkih sposobnosti

DRUGI DIO:

a) pisanje jedne dramske scene na zadanu temu, u mediju po izboru (pozorište, film, radio ili televizija).
Poslije čitanja i stručne analize radova Komisija donosi odluku o kandidatima koji stiču pravo da pristupe trećem dijelu ispita.

TREĆI DIO:
Usmeni ispit pred Komisijom koji obuhvata razgovor o pismenim radovima kandidata, provjeru opštih sposobnosti, provjera poznavanja svjetske i domaće drame, kao i filma. Provjera znanja u oblasti pozorišta, filma, kao
i opšteg poznavanja iz književnosti i umjetnosti.

LITERATURA:

Obavezna literatura:

Aristotel: O PESNIČKOJ UMETNOSTI (Poetika), Dereta, Beograd, 2011.

RonaldHarvud: ISTORIJA POZORIŠTA, Klio, Beograd, 1998.

Slobodan Selenić: DRAMSKI PRAVCI XX VEKA, FDU, Institut zapozorište,film, radio i televiziju, Beograd, 2002.

Dejvid A. Kuk: ISTORIJA FILMA 1, 2 i 3, Klio, Beograd, 2005-2007.

Dramska literatura:

Dramska djela sljedećih autora: Eshil,Sofokle, Euripid, Šekspir, Molijer, Gete, Ibzen, Strindberg,Čehov, Breht, Jovan Sterija Popović, Branislav Nušić, zatim djela savremenih svjetskih i srpskih dramskih pisaca - po izboru.

Literatura koja se preporučuje:

Goran Stefanovski: MALA KNjIGA ZAMKI, Sterijino pozorje, Novi Sad, 2009.

Luis Herman: SCENARIO ZA FILM I TELEVIZIJU, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1976.

Mišel Šion: NAPISATI SCENARIO, Naučna knjiga - Institut za film,Beograd, 1987.

Čezare Molinari: ISTORIJA POZORIŠTA, Vuk Karadžić, Beograd, 1982.

Stjuard M. Kaminski: ŽANROVI AMERIČKOG FILMA, Prometej, Novi Sad, Jugoslovenska kinoteka, Beograd, 1995.

KONSULTACIJE:

prof. Mario Ćulum,mr, prodekan za nastavu, u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Bulevar Vojvode Petra Bojovića, 1a

telefon: +387 66 914 787,

elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


SMJER POZORIŠNA REŽIJA

Prijemni ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti sastoji se iz dva eliminatorna dijela.

PRVI DIO

1. Pismeni rad (predaje se uz prijavu na konkurs) Zadatak: Rad na dramskom djelu koje određuje profesor koji prima klasu. Analiza djela i lična vizija predstave (do deset štampanih strana). Rad se sastoji iz sljedećih elemenata: tema djela, fabula, likovi (osnovne osobine), oko čega su glavni likovi u sukobu, šta se događa u predstavi, kako bi izgledala predstava, razlog za predstavu, prostor predstave (poželjne skice), kostim (poželjne skice).

2. Pismeni rad na zadanu temu,

3. Pismeni rad iz oblasti pozorišne umjetnosti, opšte kulture i obavezne literature (trajanje 45 minuta),

4. Usmeni ispit pred komisijom. Obrazloženje postavki iz pismenih radova, provjera osnovnih znanja iz pozorišne umjetnosti i dramske literature, razumijevanje zadane literature, obaviještenost iz ostalih umjetničkih oblasti, kao i opšta kultura. Poslije prvog dijela ispita komisija donosi odluku o kandidatima koji stiču pravo da pristupe drugom dijelu ispita.

DRUGI DIO

1. Test osjećaja zvuka

2. Test osjećaja prostora i likovnosti

3. Test osjećanja sluha i ritma

4. Kreativni psihotest

5. Praktični rediteljski rad

6. Izvođenje praktičnog rada pred komisijom

7. Odbrana praktičnog rada pred komisijom Kandidati koji polože drugi dio prijemnog ispita stiču pravo upisa na smjer pozorišna režija.

Kandidatima je dostupna biblioteka Akademije umjetnosti.


SMJER: PRODUKCIJA

Ispit provjere sklonosti i sposobnosti se sastoji iz tri eliminatorna dijela:

Prvi dio

PISMENI TEST IZ OPŠTE КULTURE

Test ima šezdeset pitanja čija izrada traje 15 minuta. Кandidati koji ispravno odgovore na najmanje 41 pitanje stiču pravo da pristupe drugom dijelu ispita.

Drugi dio

PISMENI RAD - esej na jednu od šest zadatih tema - pozorište, film, televizija, radio ili kultura (90 min). Individualna produkciona analiza filma, televizijske emisije, pozorišne predstave i sl. sa usmenom odbranom;

Ocjenjuje se: način obrade teme, pismenost, stil, stepen korišćenja literature, lični stav kandidata.

Treći dio

Intervju - razgovor sa Кomisijom.
Tokom razgovora (intervjua) sa kandidatima, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije.
Literatura:

1. Osnove filmske produkcije, Sreten Jovanović, skripta, FDU, Beograd, 2005.
2. Osnove televizijske produkcije, Zoran S. Popović, skripta, FDU, Beograd, 1997.
3. Video produkcija,(poglavlje Organizaciono-produkcioniodnosi od str. 169 – 241), dr Miloš Babić, Cekom books, Novi Sad, 2008.
4. Istorija filma 1, (poglavlje 1 od str. 11 – 58), Dejvid A. Кuk, Clio, Beograd, 2005.
5. Pozorišno stvaralaštvo Joakima Vujića i Anatomija radija, priredio dr Nikola Maričić
6. Istorija pozorišta - ceo svet je pozornica, Harvud Ronald, Clio, Beograd, 2019.
ili Istorija pozorišta, Molinari Čezare, Vuk Кaradžić, Beograd, 1982.


 SMJER: ANIMIRANI FIL

Za upis na Smjer za Animirani film moguće konsultacije preko platforme ZOOM. Sve informacije na imejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pored potrebne dokumentacije za upis (prijave, svjedočanstava...) kandidat predaje sljedeće:

1. Mapa / radovi

Mapa obvezno sadrži aktove, portrete i slobodne radove. Uz crteže kandidati prilažu u svoje mape i medijske radove (to može biti animacija, video radovi, zvučni radovi, fotografije, kolaži, tekstovi i sl.). Svrha mape je što bolje pokazati vještine, interese, ideje i ambicije kandidata.
2. Motivaciono pismo
u ovom pismu kandidat obrazlaže svoju želju za upisom na Akademiju umjetnosti, svoja očekivanja od studija i zašto misli da smjer za Animirani film odgovara njegovim umjetničkim potrebama. Kandidati navode s čim su upoznati iz područja animiranog filma, novih medija i savremene umjetnosti, šta ih je i zašto inspirisalo i tome slično.
3. Kratka pisana biografija

Prijemni ispit traje tri dana, odnosno ima tri dijela:
Prvi dio

PROVJERA OPŠTE KULTURE.
a. PISMENI TEST - Test ima trideset pitanja iz opšte i filmske kulture.
kandidati imaju 60 minuta da odgovore na pitanja.
b. PISMENI RAD - esej na jednu od zadatih tema - iz oblasti savremene umjetnosti, medija, performansa, instalacije, filma ili animiranog filma. 
Kandidati pišu esej 120 minuta. Ocjenjuje se: način obrade teme, pismenost, stil, stepen korišćenja literature, lični stav kandidata.

Drugi dio

PRAKTIČNA PROVJERA KREATIVNIH SPOSOBNOSTI

a. crtanje - glave, akta, prostora i kompozicije
b. crtanje/interpretacija - npr. nacrtati/izraziti javni, odnosno intimni prostor po sjećanju ili nacrtati imaginarni prostor po zadanoj temi.
c. strip - Kandidat će u pismenom obliku dobiti kratku priču. Na osnovu te priče crta se strip bez teksta.

Treći dio

Intervju - razgovor s Komisijom


Tokom razgovora (intervjua) sa kandidatima, ispituju se sklonosti, kreativne sposobnosti i osobine ličnosti kandidata, njegova opšta interesovanja i podobnost za studije.
Kandidati prezentuju radove iz svoje mape, obrazlažu svoje postupke, procese, motivacije i inspiracije.
Komisija također analizira šta su kandidati radili prethodna dva dana.
Pored stručne komisije, tokom intervjua je prisutan i psiholog.
Za upis na smjer za Animirani film poželjno je osnovno poznavanje rada na računaru, kao i poznavanje engleskog jezika.
Kandidati su dužni donijeti sa sobom identifikacioni dokument, crtaću dasku, papir i pribor za crtanje (ugalj, olovka, pero, tuš i drugo).