:

Nastavni plan

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Na osnovu Rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.023/612-255-2/11 od 21. septembra 2011. godine utvrđuje se da Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci ispunjava uslove za izvođenje drugog ciklusa studijskog programa Likovne umjetnosti sa smjerovima Slikarstvo i Grafika - 60 ECTS-a. 

Nastavni plan master studija - smjerovi Slikarstvo i Grafika - 60 ECTS-a

Nastavni plan master studija - smjerovi Slikarstvo i Grafika - 60 ECTS-a - izmjena od školske 2016/17.god.

Na osnovu Rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.050/612-105-1-2/16 od 5. juna 2017. godine utvrđuje se da Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci ispunjava uslove za izvođenje drugog ciklusa studijskog programa Likovne umjetnosti na smjeru Grafički dizajn - 60 ECTS-a. 

Nastavni plan master studija - smjer Grafički dizajn - 60 ECTS-a