LIKOVNE UMJETNOSTI - Raspored predavanja i vježbi - zimski semestar 2018/19.

LIKOVNE UMJETNOSTI - Raspored predavanja i vježbi - ljetni semestar 2017/18

LIKOVNE UMJETNOSTI - I - Raspored predavanja i vježbi - 2017/18

Likovne umjetnosti - BA - Raspored časova za školsku 2015/16. godinu

Likovne umjetnosti - BA - Raspored časova za školsku 2014/15. godinu