:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Na prijemnom ispitu se polaže:

 

SMJER KOMPOZICIJA

Glavni predmet (priložena 1 kompozicija za klavir i 2 po slobodnom izboru), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

SMJER DIRIGOVANjE

Glavni predmet (dirigovanje jedne horske kompozicije, dirigovanje prvog stava simfonije, dirigovanje a prima vista primjera iz literature autora raznih epoha, poznavanje literature), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

SMJER MUZIKOLOGIJA I ETNOMUZIKOLOGIJA

Glavni predmet (pet pročitanih radova iz oblasti etnomuzikologije, razgovor u vezi s pročitanim radovima - radovi će biti dostupni kandidatima krajem mjeseca maja), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.                          

SMJER MUZIČKA TEORIJA I PEDAGOGIJA


Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija
po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

SMJER KLAVIR I GITARA

Klavir

Glavni predmet:
- polifona kompozicija ili Preludijum i fuga iz Dobro temperovanog klavira J.S.Baha
- Sonatni ciklus – cijela sonata (na prijemnom ispitu će kandidat izvlačiti koji će stav svirati)
- virtuozna etida (Šopen, List, Rahmanjinov, Debisi, Skrjabin i druge virtuozne etide)
- komad po slobodnom izboru
- zadana kompozicija

Solfeđo.   

Klavir (glavni predmet) 

Gitara

Glavni predmet (dvije etide: jedna od njih autor H. V. Lobos, J. S. Bah: tri stava svite ili fuga ili Čakona, jedan stav sonate, sonatni oblik, komad po izboru – kompletan program napamet),

Solfeđo.


SMJER SOLO PJEVANjE

Glavni predmet (kompozicija „starog majstora“, oratorijumska arija, - solo pjesma XIX vijeka, solo pjesma XX vijeka, kompozicija „domaćeg autora“, operska arija), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor;
Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru).

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.
                              

SMJER DUVAČKI INSTRUMENTI

Flauta

Glavni predmet (cijeli koncert, virtuozni komad i etida.), Virtuozni komad ili koncert se svira napamet. Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Klarinet

Glavni predmet (prvi stav koncerta – napamet, komad po izboru – napamet, koncertna etida – napamet), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.


Oboa

Glavni predmet – cijeli koncert, virtuozni komad i etida. Koncert se izvodi napamet. Solfeđo

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.


Truba

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.SMJER GUDAČKI INSTRUMENTI

Violina

Glavni predmet (prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno, J. S. Bah: solo partita (sonata) dva stava, koncertna etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Viola

Glavni predmet (prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno, J.S. Bah: svite za čelo ili sonate i partite za solo violinu (dva stava), koncertna etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Violončelo

Glavni predmet (jedan stav barokne svite, jedan stav koncerta, etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Kontrabas

Glavni predmet (jedan stav barokne svite, jedan stav koncerta, etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

PRIJEMNI ISPIT 


Zahtjevi iz solfeđa za sve smjerove:
Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova),
Primjer za pjevanje a prima vista (alteracije i modulacije),
Primjer za ritmičko čitanje (parlato) a prima vista,
Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana).