:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Na prijemnom ispitu se polaže:

 

Solfeđo - 

Solfeđo - 

SMJER KOMPOZICIJA

Glavni predmet (priložena 1 kompozicija za klavir i 2 po slobodnom izboru), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

PRIJEMNI ISPIT

SMJER DIRIGOVANjE

Glavni predmet (dirigovanje jedne horske kompozicije, dirigovanje prvog stava simfonije, dirigovanje a prima vista primjera iz literature autora raznih epoha, poznavanje literature), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

PRIJEMNI ISPIT 


SMJER MUZIKOLOGIJA I ETNOMUZIKOLOGIJA

Glavni predmet (pet pročitanih radova iz oblasti etnomuzikologije, razgovor u vezi s pročitanim radovima - radovi će biti dostupni kandidatima krajem mjeseca maja), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

PRIJEMNI ISPIT

                           
SMJER MUZIČKA TEORIJA I PEDAGOGIJA

Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija
po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

PRIJEMNI ISPIT 

Teorija muzike, harmonija i oblici - 

Teorija muzike, harmonija i oblici - 

Klavirski praktikum 

SMJER KLAVIR I GITARA

Klavir

Glavni predmet:
- polifona kompozicija ili Preludijum i fuga iz Dobro temperovanog klavira J.S.Baha
- Sonatni ciklus – cijela sonata (na prijemnom ispitu će kandidat izvlačiti koji će stav svirati)
- virtuozna etida (Šopen, List, Rahmanjinov, Debisi, Skrjabin i druge virtuozne etide)
- komad po slobodnom izboru
- zadana kompozicija, Jan Sibelius: Humoreska, op. 76, br. 4. kompozicije na 12,13. i 14 strani. 

Solfeđo.

PRIJEMNI ISPIT   

 

Klavir (glavni predmet) 

Gitara

Glavni predmet (dvije etide: jedna od njih autor H. V. Lobos, J. S. Bah: tri stava svite ili fuga ili Čakona, jedan stav sonate, sonatni oblik, komad po izboru – kompletan program napamet),

Solfeđo.

PRIJEMNI ISPIT 


SMJER SOLO PJEVANjE

Glavni predmet (kompozicija „starog majstora“, oratorijumska arija, - solo pjesma XIX vijeka, solo pjesma XX vijeka, kompozicija „domaćeg autora“, operska arija), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor;
Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru).

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za solo pjevanje umjetnički saradnik je 

PRIJEMNI ISPIT  

                              
SMJER DUVAČKI INSTRUMENTI

Flauta

Glavni predmet (cijeli koncert, virtuozni komad i etida.), Virtuozni komad ili koncert se svira napamet. Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za flautu mjetnički saradnik je


Klarinet

Glavni predmet (prvi stav koncerta – napamet, komad po izboru – napamet, koncertna etida – napamet), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za klarinet umjetnički saradnik je

Oboa

Glavni predmet – cijeli koncert, virtuozni komad i etida. Koncert se izvodi napamet. Solfeđo

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za obou umjetnički saradnik je

Truba

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za trubu umjetnički saradnik je

PRIJEMNI ISPIT   


SMJER GUDAČKI INSTRUMENTI

Violina

Glavni predmet (prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno, J. S. Bah: solo partita (sonata) dva stava, koncertna etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za violinu umjetnički saradnici su  

Viola

Glavni predmet (prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno, J.S. Bah: svite za čelo ili sonate i partite za solo violinu (dva stava), koncertna etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za violu umjetnički saradnici su

Violončelo

Glavni predmet (jedan stav barokne svite, jedan stav koncerta, etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za violončelo umjetnički saradnik je

Kontrabas

Glavni predmet (jedan stav barokne svite, jedan stav koncerta, etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za kontrabas umjetnički saradnik je 

PRIJEMNI ISPIT 


Zahtjevi iz solfeđa za sve smjerove:
Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova),
Primjer za pjevanje a prima vista (alteracije i modulacije),
Primjer za ritmičko čitanje (parlato) a prima vista,
Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana).