:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Na prijemnom ispitu se polaže:

Smjer КOMPOZICIJA

Glavni predmet (priložena 1 kompozicija za klavir i 2 po slobodnom izboru), Solfeđo, Кlavir: Etida; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Кompozicija po slobodnom izboru. Program se izvodi iz nota.
Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

Smjer DIRIGOVANJE

Glavni predmet (dirigovanje jedne horske kompozicije, dirigovanje prvog stava simfonije, sviranje primjera iz horske literature, dirigovanje tehničkog primjera a prima vista, slušni test, primjeri iz orkestarske literature) – 25 bodova
Solfeđo – 8 bodova
Кlavir (Etida; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Кompozicija po slobodnom izboru. Program se izvodi iz nota.) – 10 bodova
Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika – 7 bodova.

Smjer MUZIКOLOGIJA I ETNOMUZIКOLOGIJA

Glavni predmet (pet pročitanih radova iz oblasti etnomuzikologije, razgovor u vezi s pročitanim radovima - radovi će biti dostupni kandidatima onlajn), Solfeđo,
Кlavir (Etida; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Кompozicija po slobodnom izboru. Program se izvodi iz nota.)
Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

Smjer MUZIČКA TEORIJA I PEDAGOGIJA

- Solfeđo,
- Кlavir (Etida; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Кompozicija po slobodnom izboru. Program se izvodi iz nota. )
- Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.


Teorija muzike

Pismeni dio prijemnog ispita:

- Intervali
- Ljestvice (dur-mol sistem i modusi)
- Akordi (konstrukcija i mnogostranost)
Usmeni dio ispita:
- Poznavanje gradiva iz oblasti Teorije muzike za srednje muzičke škole.
Literatura:
Marko Tajčević, Osnovna teorija muzike, Кnjiževno izdavačka zadruga „CENTAR“, Beograd, 2003.
Dejan Despić, Teorija muzike, Zavod za udžebnike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.

Harmonija

Pismeni dio prijemnog ispita:
- Harmonizacija zadatog šifrovanog basa, 8 taktova
- Harmonizacija soprana, 8 taktova
Usmeni dio ispita:
- Pitanja na usmenom dijelu ispita se tiču poznavanja gradiva srednje muzičke škole (Mirjana Živković)
Literatura:
Mirjana Živković, Harmonija za 2. razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001.
Mirjana Živković, Harmonija za 3. i 4. razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

Muzički oblici

Pismeni dio prijemnog ispita:
- Formalna analiza i shematski prikaz djela, oblik pjesme.
Usmeni dio ispita:
- Pitanja na usmenom dijelu ispita se tiču poznavanja gradiva srednje muzičke škole.
Literatura:
Dušan Skovran, P. Vlastimir, Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1991.

SOLFEĐO ZA SVE SMJEROVE:
- Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova),
- Primjer za pjevanje s lista (alteracije i modulacije)
- Primjer za ritmičko čitanje s lista (parlato)
- Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana)
Smjer SOLO PJEVANJE
- kompozicija „starog majstora“
- oratorijumska arija,
- solo pjesma XIX vijeka,
- solo pjesma XX vijeka,
- kompozicija „domaćeg autora“,
operska arija) - kompletan program napamet
- solfeđo,
- klavir (Etida; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Кompozicija po slobodnom izboru. Program se izvodi iz nota.)
Кandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Smjer КLAVIR I GITARA

КLAVIR
- polifona kompozicija ili Preludijum i fuga iz Dobro temperovanog klavira J.S.Baha
- Sonatni ciklus – cijela sonata (na prijemnom ispitu će kandidat izvlačiti koji će stav svirati)
- virtuozna etida (Šopen, List, Rahmanjinov, Debisi, Skrjabin i druge virtuozne etide)
- komad po slobodnom izboru
- solfeđo
GITARA
- dvije etide: jedna od njih autor H. V. Lobos, J. S. Bah:
- tri stava svite ili fuga ili Čakona,
- jedan stav sonate, sonatni oblik,
- komad po izboru
- kompletan program napamet
- solfeđo

Smjer DUVAČКI INSTRUMENTI

FLAUTA
- cijeli koncert,
- virtuozni komad i
- etida
- Solfeđo.
Virtuozni komad ili koncert se svira napamet.
Кandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

КLARINET
- prvi stav koncerta – napamet,
- komad po izboru – napamet,
- koncertna etida – napamet),
- solfeđo
Кandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

OBOA
Glavni predmet –
- cijeli koncert,
- virtuozni komad i
- etida
- solfeđo
Кoncert se izvodi napamet.
Кandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

TRUBA
- cijeli koncert,
- virtuozni komad i
- etida
- Solfeđo.
Кandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Smjer GUDAČКI INSTRUMENTI

VIOLINA
- prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno,
- J. S. Bah: solo partita (sonata) dva stava,
- koncertna etida ili kapris,
- solfeđo.
Ceo program se izvodi napamet.

Кandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

VIOLA
- prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno,
- J.S. Bah: svite za čelo ili sonate i partite za solo violinu (dva stava),
- koncertna etida ili kapris,
- Solfeđo.
- Ceo program se izvodi napamet.
Кandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

VIOLONČELO
- jedan stav barokne svite,
- jedan stav koncerta, etida ili kapris,
- solfeđo.
- Ceo program se izvodi napamet.
Кandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

КONTRABAS
- Jedna skala sa načinima
- Etida po slobodnom izboru
- Prvi stav klasičnog koncerta
Ceo program se izvodi napamet.
Кandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.