:

Prijemni ispit

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Na prijemnom ispitu se polaže:

SVI KANDIDATI KOJI NA KONKURSU NA SMJER MUZIČKA UMJETNOST NA OSNOVNE STUDIJE SU DUŽNI DA POLAŽU PISMENI I USMENI ISPIT IZ SOLFEĐA 12. SEPTEMBRA!

Solfeđo - pismeni 12. septembra od 09.00 časova

Solfeđo - usmeni 12. septembra od 10.00 časova

SMJER KOMPOZICIJA

Glavni predmet (priložena 1 kompozicija za klavir i 2 po slobodnom izboru), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

PRIJEMNI ISPIT Kompozicija 11. septembra od 09.00 časova

SMJER DIRIGOVANjE

Glavni predmet (dirigovanje jedne horske kompozicije, dirigovanje prvog stava simfonije, dirigovanje a prima vista primjera iz literature autora raznih epoha, poznavanje literature), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

PRIJEMNI ISPIT Dirigovanje 12. septembra od 14.30 - Kamerna sala

SMJER MUZIKOLOGIJA I ETNOMUZIKOLOGIJA

Glavni predmet (pet pročitanih radova iz oblasti etnomuzikologije, razgovor u vezi s pročitanim radovima - radovi će biti dostupni kandidatima krajem mjeseca maja), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

PRIJEMNI ISPIT Etnomuzikologija 13. septembar od 10.00 časova

                            Klavirski praktikum 11. septembra od 14.00 časova - Kamerna sala

SMJER MUZIČKA TEORIJA I PEDAGOGIJA

Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor; Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija
po slobodnom izboru), Pismena i usmena provjera znanja iz teorije muzike, harmonije i muzičkih oblika.

PRIJEMNI ISPIT 

Teorija muzike, harmonija i oblici - pismeni 11. septembar od 10.00 časova

Teorija muzike, harmonija i oblici - usmeni 11. septembar od 13.30 časova

Klavirski praktikum 11.septembra od 14.00 časova

 

SMJER KLAVIR I GITARA

Klavir

Glavni predmet:
- polifona kompozicija ili Preludijum i fuga iz Dobro temperovanog klavira J.S.Baha
- Sonatni ciklus – cijela sonata (na prijemnom ispitu će kandidat izvlačiti koji će stav svirati)
- virtuozna etida (Šopen, List, Rahmanjinov, Debisi, Skrjabin i druge virtuozne etide)
- komad po slobodnom izboru
- zadana kompozicija, Jan Sibelius: Humoreska, op. 76, br. 4. kompozicije na 12,13. i 14 strani. 

Solfeđo.

PRIJEMNI ISPIT   

 

Klavir (glavni predmet) 11. septembra u 12.00 časova - Kamerna sala

Gitara

Glavni predmet (dvije etide: jedna od njih autor H. V. Lobos, J. S. Bah: tri stava svite ili fuga ili Čakona, jedan stav sonate, sonatni oblik, komad po izboru – kompletan program napamet),

Solfeđo.

PRIJEMNI ISPIT 10. septembar od 14.00 časova - Kamerna sala

SMJER SOLO PJEVANjE

Glavni predmet (kompozicija „starog majstora“, oratorijumska arija, - solo pjesma XIX vijeka, solo pjesma XX vijeka, kompozicija „domaćeg autora“, operska arija), Solfeđo, Klavir (Etida - Černi op. 299 ili op. 740 - izbor; Polifona kompozicija - Bah: dvoglasne, troglasne invencije, francuske svite - izbor;
Prvi stav sonate - sonate Hajdna, Mocarta ili Betovena - izbor; Kompozicija po slobodnom izboru).

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za solo pjevanje umjetnički saradnik je Sonja Bobrek Savić, kontakt: 066/154-074

PRIJEMNI ISPIT  12. septembar od 13.00 časova - Kamerna sala

                               Klavirski praktikum 11. septembar od 14.00 časova - Kamerna sala

SMJER DUVAČKI INSTRUMENTI

Flauta

Glavni predmet (cijeli koncert, virtuozni komad i etida.), Virtuozni komad ili koncert se svira napamet. Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za flautu mjetnički saradnik je mr Željka Jovanić, kontakt: 065/433-925

Klarinet

Glavni predmet (prvi stav koncerta – napamet, komad po izboru – napamet, koncertna etida – napamet), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za klarinet umjetnički saradnik je Dunja Janković, MA, kontakt: 065/734-273

Oboa

Glavni predmet – cijeli koncert, virtuozni komad i etida. Koncert se izvodi napamet. Solfeđo

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za obou umjetnički saradnik je mr Željka Jovanić, kontakt: 065/433-925

Truba

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za trubu umjetnički saradnik je mr Maja Regodić, kontakt: 065/956-953 

PRIJEMNI ISPIT   11. septembar od 10.00 časova


SMJER GUDAČKI INSTRUMENTI

Violina

Glavni predmet (prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno, J. S. Bah: solo partita (sonata) dva stava, koncertna etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za violinu umjetnički saradnici su mr Željka Jovanić, kontakt: 065/433-925 i mr Marija Šestić, kontakt: 065/684-013

Viola

Glavni predmet (prvi stav koncerta ili drugi i treći zajedno, J.S. Bah: svite za čelo ili sonate i partite za solo violinu (dva stava), koncertna etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za violu umjetnički saradnici su mr Željka Jovanić, kontakt: 065/433-925 i mr Marija Šestić, kontakt: 065/684-013

Violončelo

Glavni predmet (jedan stav barokne svite, jedan stav koncerta, etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za violončelo umjetnički saradnik je mr Maja Regodić, kontakt: 065/956-953 

Kontrabas

Glavni predmet (jedan stav barokne svite, jedan stav koncerta, etida ili kapris), Solfeđo.

Kandidati koji polažu prijemni ispit na Akademiji umjetnosti, a nemaju obezbijeđenu klavirsku pratnju, mogu angažovati umjetničkog saradnika Akademije umjetnosti.

Na smjeru za kontrabas umjetnički saradnik je mr Maja Regodić, kontakt: 065/956-953 

PRIJEMNI ISPIT  13. septembar od 10.00 časova


Zahtjevi iz solfeđa za sve smjerove:
Jednoglasni modulativni diktat (do 16 taktova),
Primjer za pjevanje a prima vista (alteracije i modulacije),
Primjer za ritmičko čitanje (parlato) a prima vista,
Etida sa instrumentalnom pratnjom po sopstvenom izboru (navježbana).