:

Izbori u zvanja

Купить СНПЧ А7 Кемерово, оперативная доставка

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Reprodukcija muzike  24.1.2014.

Umjetničko-nastavno vjeće Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 13. 11. 2013. godine donijelo je Odluku br. 06-3.674-10.1/13 od dana 13. 11. 2013. godine o obrazovanju komisije za podnošenje izvještaja za izbor u nastavničko zvanje, po raspisanom konkursu u sljedećem sastavu:

1. Mr Vladimir Cvijić, vanredni profesor, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, predsjednik;
2. Mr Nevena Popović, redovni profesor, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, član;
3. Mr Branko Penčić, redovni profesor, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Reprodukcija muzike Arsen Čarkić, Dinko Blagojević i Snježana Popović-Vuleta.pdf

 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Reprodukcija muzike  22.5.2014.

Odlukom Umjetničko-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Redovni profesor Marija Jokanović, predsjednik,
2. Redovni profesor Branislav Petrović, član,
3. Docent Ivan Otašević, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Reprodukcija muzike Sonja Vojvodić.pdf

 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Reprodukcija muzike  22.5.2014.

Umjetničko-nastavno vijeće Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci je na sjednici održanoj 05.03.2014. godine donijelo Odluku br. 06-3.1110-7-6/14 od 03.03.2014. godine o obrazovanju komisije za pisanje izvještaja za izbor u zvanje umjetničkog saradnika, po raspisanom konkursu u sljedećem sastavu:

1. Mr Vladimir Cvijić, vanredni profesor, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, predsjednik;
2. Mr Arsen Čerkić, docent, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Akademije umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, član;
3. Mr Dinko Blagojević, docent, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Akademije umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Reprodukcija muzike Sonja Bobrek.pdf

 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Reprodukcija muzike  22.5.2014.

Umjetničko-nastavno vijeće Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci je na sjednici održanoj 05.03.2014. godine donijelo Odluku br. 06-3.1110-7-6/14 od 03.03.2014. godine o obrazovanju komisije za pisanje izvještaja za izbor u zvanje saradnika, na predmetu Klavir, po raspisanom konkursu u sljedećem sastavu:

1. Mr Vladimir Cvijić, vanredni profesor, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, predsjednik;
2. Mr Arsen Čerkić, docent, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Akademije umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, član;
3. Mr Dinko Blagojević, docent, uža umjetnička oblast: Reprodukcija muzike, Akademije umjetnosti, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Reprodukcija muzike Dejan Janković, Milan Savić.pdf

 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Grafički dizajn  22.4.2014.

Odlukom Umjetničko-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Goran V. Janković, docent, uža umjetnička oblast Grafički dizajn, Šef katedre za grafički dizajn, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – predsjednik,
2. Mr Amra Zulfikarpašić, redovni profesor, uža umjetnička oblast Grafički dizajn, Akademija umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – član,
3. Mr Miroslav Mušić, docent, uža umjetnička oblast Grafički dizajn, Šef katedre za grafičke komunikacije Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu - član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Grafički dizajn Vladimir Klepić.pdf

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Istorija i teorija likovne umjetnosti  11.4.2014.

Odlukom Umjetničko-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:
1. Dr Milanka Todić, redovni profesor, uža naučna oblast Istorija i teorija likovnih umjetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, predsjednik
2. Dr Ljiljana Ševo, redovni profesor, uža umjetnička oblast Istorija i teorija likovnih umjetnosti, Akademija umjetnosti, Univerzitet u Banjaluci, član
3. Dr Siniša Vidaković, vanredni profesor, uža naučna oblast Istorija i teorija likovnih umjetnosti Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Istorija i terija likovne umjetnosti Sarita Vujković.pdf

 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Reprodukcija muzike 17.11.2014.

Odlukom Umjetničko-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Mr Branislav Aksin, redovni profesor, uža umjetnička oblast Reprodukcija muzike, Akademija umjetnosti Novi Sad, predsjednik,
2. Mr Laura Levai Aksin, redovni profesor, uža umjetnička oblast Reprodukcija muzike, Akademija umjetnosti Novi Sad, član,
3. Mr Nikola Srdić, redovni profesor, uža umjetnička oblast Reprodukcija muzike, Akademija umjetnosti Novi Sad, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Reprodukcija muzike Dejan Trkulja

 

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Reprodukcija muzike17.11.2014.

Odlukom Umjetničko-nastavnog vijeća Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Mr Branislav Aksin, redovni profesor, uža umjetnička oblast Reprodukcija muzike, Akademija umjetnosti Novi Sad, predsjednik,
2. Mr Laura Levai Aksin, redovni profesor, uža umjetnička oblast Reprodukcija muzike, Akademija umjetnosti Novi Sad, član,
3. Mr Nikola Srdić, redovni profesor, uža umjetnička oblast Reprodukcija muzike, Akademija umjetnosti Novi Sad, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu umjetničku oblast Reprodukcija muzike Sonja Čule