Senat Univerziteta u Banjoj Luci utvrđuje listu odgovornih nastavika i saradnika za svaki semestar. U ljetnom semestru akademske 2013/14. godine u nastavi na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci su angažovani: 

Nastavnici i saradnici s Akademije umjetnosti i Univerziteta u Banjoj Luci

Nastavnici s drugih univerziteta