Vijesti

Lik kneza Pavla Akademiji umjetnosti

Lik kneza Pavla Akademiji umjetnosti

Odlukom Savjeta festivala Prvi kadar plaketa "Lik kneza Pavla" za doprinos razvoju filmske umjetnosti u Republici Srspkoj i Bosni i Hercegovini dodijeljena je Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci -…
Koncert profesora Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci / Dani Univerziteta

Koncert profesora Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci / Dani Univerziteta

U okviru 43. godine rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci organizujemo Kocert profesora Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, koji će se održati sutra 13.11.2018. godine u Koncertnoj dvorani…
43. GODINE RADA I RAZVOJA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

43. GODINE RADA I RAZVOJA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

1.11.-3.11.2018. Elektrotehnički fakultet - XII međunarodni simpozijum o industrijskoj elektronici – INDEL 2018Prva sedmica novembra Elektrotehnički fakultet - Svečano otvaranje Laboratorije ''Bit Alijanse''02. i 03.11.2018. Hotel ''Kardial'' Teslić - Međunarodna…
Promocija na 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga

Promocija na 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga

Na 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, 24. oktobra na štandu Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, u okviru obilježavanja dvadeset godina postojanja i rada Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, uspješno…
Dobrodošli na Akademiju umjetnosti UNIBL

Dobrodošli na Akademiju umjetnosti UNIBL

U Kamernoj sali Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci održan je Prvi akademski čas. Studente su pozdravili i obratili im se, dekan Akademije umjetnosti prof. dr Sanda Dodik, prodekan za…

Obavještenje / prof. Đorđe Petrović

Predavanja iz predmeta Osnovi snimanja i produkcija muzike 1 kod profesora Đorđa Petrovića će se održati u četvrtak 29.11.2018. godine , od 16,00 časova, u petak dva bloka, od 10-12.30  i od 14-16.30, i u subotu od 10-12.30 (ili po dogovoru sa studentima).
 
  

ART KLUB PROSTOR / "TJELOVITOST"

TJELOVITOST

ART KLUB PROSTOR / 22.11. u 19:00

Izložba radova studenata 1. i 2. godine Akademije umjetnosti u Banjoj Luci nastalih u klasi profesora Leonile Marić na predmetu Plastična anatomija

Proučavanje anatomske strukture ljudskog tijela je predmet istraživanja i interesovanja mnogih umjetnika kroz vjekove i poznavanje ljudskog tijela je predstavljalo preduslov bavljenja umjetnošću.

Simbolika ljudskog tijela je bila i ostala nezamjenjiv motiv u istoriji slikarstva.

Crteži studenata, nastali u okviru nastavnog procesa na predmetima Plastična anatomija 1,2,3 i 4, pored uobičajenih anatomskih atlasa, mišićnog sistema čovjeka i kostura, na živim modelima prikazuju anatomske zakonitosti ljudskog tijela u mirovanju i pokretu. Ovakav pristup je vrlo dragocjen jer definiše uspostavljanje međusobne povezanosti između plastične anatomije i analitičkog crtanja akta.

Odlike crteža studenata su izražene u vidljivoj individualnosti crtačkog rukopisa, jedinstvu crteža, korelaciji analitičkog i slobodnog crtačkog mišljenja. Pristup i materijali koji su korišteni u realizaciji omogućili su iskazivanje likovne inventivnosti i obuhvaćeno je objedinjavanje anatomske zakonitosti sa kreativnim činom što sa sigurnošću predstavlja iskorak u procesu istraživanja plastične anatomije.

mr Maja Dodig, redovni profesor

UMJETNIČKI SAVJET:

mr Maja Dodig, redovni profesor

mr Leonila Marić, vanredni profesor

mr Borjana Mrđa, docent

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 

"Muzika za klavir 1-2-3" / Jevrejski kulturni centar "Arie Livne" (2)

rsz 1muzika za klavir1 2 3

 

21.11.2018. godine sa početkom u 18,00 časova u Jevrejskom kulturnom centru održaće se koncert pod nazivom "Muzika za klavir 1-2-3", simbolično predstavlja jednog, odnosno dva i tri svirača za jednim klavirom. To su Dragana Latinović, Jovana Branković i Snježana Popović Vuleta. Na programu su djela Betovena, Debisija, Mocarta, Šopena i Rahmanjinova. Pored standardnog programa na stolicama, održaće se i prezentacija o klaviru, njegovom razvoju, mogućnostima i ulozi u svijetu muzike, te kratak pregled činjenica o kompozitorima i kompozicijama koji su na programu.

 

Odbrana master rada / Jelena Maleš / SPLU

Zakazuje se odbrana završnog rada na drugom ciklusu studija za kandidata Jelenu Maleš, na studijskom programu Likovne umjetnosti, smjer Slikarstvo, pod nazivom: raktični i teorijski dio
 
„Presavijanje nevidljivog“
 
Komisija za odbranu u sastavu:
 
1. mr Borjana Mrđa, docent Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – predsjednik komisije,
 
2. mr Jelana Karišik, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – mentor,
 
3. mr Biljana Trninić Gavranović, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – član.
 
 
Odbrana teorijskog dijela završnog rada će se održati 22.11.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama 
Akademije umjetnosti (suteren, učionica broj 7). Izložba će biti postavljena u Kulturnom centru Banski dvor u periodu od 15. do 21.11.2018. godine. 
 
Završni rad sa izvještajem Komisije se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.

Apsolventski rokovi / Za novembar i decembar

1. dr Siniša Vidaković, vanr. prof.
20.11.2018. u 14,00 časova
18.12.2018. u 14,00 časova

2. Jasna Grahovac MA, doc.
Analiza interpretacije
20.11. u 10,00 časova
04.12. u 10,00 časova

3. Lidija Pajić MA, doc.
27.11. u 13,15 časova
25.12. u 13,15 časova

4. Analiza muzičkih stilova 1-2, Zoran Nikolić
Metodika teorijskih predmeta 1-4, Zoran Nikolić 
Aranžiranje 1-4, Zoran Nikolić
Harmonija sa harmonskom analizom 1-8, Zoran Nikolić i Sanda Dodik 
Analiza muzičkog djela 1-4, Gordana Grujić
Kontrapunkt 1-6, Gordana Grujić
Muzički instrumenti 1-2, Gordana Grujić
Muzički oblici 1-6, Miloš Zatkalik
22.11. u 09,00 časova

5. mr Branka Radošević Mitrović, vanr. prof.
20.11. u 19,00 časova
18.11. u 19,00 časova

6. dr Dejan Janković, doc., mr Snježana Popović Vuleta, vanr. prof., mr Dinko Blagojević, vanr. prof., mr Arsen Čarkić, vanr. prof., Klavirski praktikum klavira, Metodika klavira, Istorija i teorija pijanizma, Korepeticija i čitanje s lista, Analiza interpretacije
29.11. u 14,00 časova
27.12. u 14,00 časova

7. mr Draško Gajić, vanr. prof.
Kamera 7 i 8
22.11. u 10,00 časova
20.12. u 10,00 časova

8. dr Ljiljana Ševo, red. prof.
Istorija umjetnosti (starog vijeka 1 i 2, serednjeg vijeka 1 i 2, novog vijeka 1 i 2, Istorija umjetnosti starog vijeka, Istorija srednjeg umjetnosti, Istorija umjetnosti 1 i 2) 
29.11. u 17,00 časova 
12.12. u 11,00 časova

9. dr Dragica Panić Kašanski

Etnomuzikologija 8

22.11. u 11,00 časova

Strana 1 od 121

Banner02

Stud AVP banner