:

O biblioteci

Biblioteka je kulturna i informaciona ustanova koja planski prikuplja, sređuje, čuva i daje na korišćenje bibliotečku građu naučnog, obrazovnog, umjetničkog i opštekulturalnog značaja..Biblioteka Akademije umjetnosti je kao i sama Akademija jedna od najmlađih visokoškolskih ustanova i sastavni je dio naučno - nastavne infrastrukture Banjalučkog univerzita. U Biblioteci veličene 56 kvadratnih metara su pored bibliotečkog fonda, smješteni i čitaonica koja broji 20 mjesta, te računarski centar za studente sa četiri računara, jednim računarom za osoblje. Biblioteka sa čitaonicom smještena je u suterenu zgrade Akademije umjetnosti u prostoriji br. 8.
Prema svojoj namjeni i potrebama Biblioteka posjeduje različite vrste bibliotečkih jedinica: monografske publikacije, muzikalije, serijske publikacije, audio - vizuelnu građu, ali i veliki broj kataloga i ostalih materijala koje koriste studenti u svakodnevnom radu. Biblioteka posjeduje i izdanja Akademije umjetnosti na koja smo veoma ponosni. Ukupan fond Biblioteke iznosi oko 13 300 bibliotečkih jedinica i ima tendenciju stalnog rasta. Ipak treba napomenuti da je bibliotečki fond u posljednje tri godine veoma obogaćen zahvaljujući prije sveka poklonima srodnih institucija i pojedinaca.
Pored osnovne kolekcije, cirkulativne i referensne zbirke, Biblioteka posjeduje i važnu kolekciju koju čine zaostavštine: Vase Popovića i Vlade Miloševića ustupljene Akademiji umjetnosti na korišćenje. Ove važne zbirke odvojene su od aktivnog fonda i smještene u posebnu prostoriju sa ograničenim pristupom. Zbirke se koriste u skladu sa zakonom o legatima.

Našim korisnicima predlažemo i učlanjenje u Narodnu i univerzitetsku biblioteku Republike Srpske, kao najznačajnijem i ujedno i najvećem informacionom centr kod nas.  Osim obimne bibliotečke građe, koja je na raspolaganju korisnicima, Biblioteka obiluje i drugim kulturnim i naučnim sadržajima.

Članovi i korisnici naše Biblioteke mogu koristiti i bibliotečke fondove drugih biblioteka  na našem Univerzitetu u skladu sa Pravilnikom o radu biblioteke.

Našu Biblioteku najviše posjećuju studenti sa srodnih fakulteta Filozofskog i Arhitektonsko – građevinskog.

Takođe, naši članovi  najviše posjećuju Biblioteku Filozofskog fakulteta.

Kontakt

Narodna i univerzitetska biblioteka RS

telefon 051/215-859

E-meil Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Web  www nubrs.ba

Elektronska pošta biblioteka Univerziteta u Banjoj Luci:

Akademija umjetnosti

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Arhitektonsko – građevinski fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ekonomski fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Elektrotehnički fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mašinski fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poljoprivredni fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pravni fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prirodno – matematički fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnološki fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fakultet fizičko vaspitanja i sporta

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fakultet političkih nauka

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Filozofski fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Filološki fakultet

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.