:

Novosti iz biblioteke

Biblioteka  Akademije umjetnosti je sa velikom  zahvalnošću primila na dar sredstva od 22 000 eura iz Balkan – Projekta  koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj SIDA( Swedish International Development Agency),  a implementira  Evropska asocijacija muzičkih konzervatorijuma AEC( Association Europeenne des Conservatoires).  Sredstva su namijenjena za dopunu i obnovu bibliotečkog fonda  studijskog programa muzičke umjetnosti. Muzikalije  su od   darovanih sredstava kupljne u inostranstvu od  emintnih izdavača, a jedan dio muzkalija je početkom ove godine  2011.  stigao u Biblioteku na zadovoljstvo naših korisnika.

Najljepše zahvaljujemo na poklonu.

 

Početkom  2011. godine sa zahvalnošću smo primili na dar još jedan vrlo vrijedan poklon sa Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda, na radost prije svega studenata i profesora Studijskog programa dramskih umjetnosti.       

Fakultet Dramskih umetnosti iz Beograda darovao nam je 1024 publikacije, koje će  značajno dopuniti i obogatiti našu kolekciju za Studijski program dramskih umjetnosti.

Najljepše zahvaljujemo na poklonu.

 

U martu 2011. godine izašao je iz štampe zbornik radova naučnog skupa

Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog

Tradicija kao inspiracija

Banja Luka . 10 -11april 2010.

 Urednice zbornika

Dr  Sonja Marinković

Mr Sanda Dodik

Recezenti

Dr Olivera Vasić

Mr Anica Sabo

Dr Dragana Jeremić Molnar

Dr Sanja Marinković

  

Iz uvodnika

 

Riječ  urednika

 

Vraćajući se tradiciji organizovanja naučnih skupova muzikologa, etnomuzikologa, muzičkih teoretičara i pedagoga u sklopu proslave DaniVlade S. Miloševića, Akademija umjetnosti i Muzikološko društvo Republike Srpske su 10. i 11. aprila 2010. godine organizovali naučni skup sa temom Tradicija kao inspiracija. Na poziv za učešće odazvalo se 37 naučnika iz mnogih univerzitetskih centara sa balkanskih prostora, iz Istočnog Sarajeva, Cetinja, Kosovske Mitrovice, Niša, Kragujevca, Novog Sada, Beograda i Banje Luke.

U zborniku su radovi sistematizovani u nekoliko tematskih oblasti. Temelji tradicije sa radovima posvećenim značajnim pregaocima jugoslovenske muzičke kulture, posebno onima koji su dali doprinos razvoju muzičkog života u Banjoj Luci;  Pedagoške teme obrađuju aktuelna pitanja nastave muzike, ali osvetljavaju i pitanja  pedagogije u dijahronijskoj ravni;  Folklorna tradicija obuhvata  etnomuzikološke teme; Crkvena muzika  aktuelna pitanja izučavanja  trdicije  pravoslavne duhovne muzike. Filmska muzika na interdisciplinaran način sagledava problematiku susreta različitih umetnosti; Tradicija umetničke muzike raznovrsne probleme odnosa prema tradiciji savremenih kompozitora i Društveni aspekti muzike u fokus stavlja sociološka pitanja muzikologije...

Dr. Sonja Marinković

 

 

 

-Poziv za naučni skup

 

 

Biblioteka Akademije umjetnosti podržava organizovanje stručnih skupova – Seminara . I ove godine potvrdila je svoje učešće na istom i sve u cilju permanentnog usavršavanja  bibliotekara i prihvatanja novih standarda  u bibliotečkom poslovanju.

 

Društvo bibliotekara  Republike Srpske i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske zajedno organizuju  stručne skupove svake godine.

 Ove godine, 2011. stručni skup će se održati u Trebinju  u hotelu „Leotar“ od 12 do 14 aprila pod naslovom  „ Stare navike novi izazovi“. Predavači su eminentni stručnjaci  iz bibliotekarske struke iz RS, Srbije i drugih zemalja iz okruženja.

Govoriće se, između ostalog, i o etičkom kodeksu, o biblioteci kao informacionom centru, o inovativnosti bibliotekara i stvaralačkim projektima kao bitnom faktoru za pridobijanje čitalaca u vremenu krize čitanja.

Cilj organizovanja seminara je stručno usavršavanje bibliotekara, na što nas obavezuje i Zakon o bibliotečkoj djelatnosti i Ministarstvo prosvjete i kulture RS.