Skip to content

Master rad – Aleksandar Jovanović

Master rad – Aleksandar Jovanović

Aleksandar Jovanović, student na drugom ciklusu studija na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Кamerna muzika, brani master rad na temu: „Sinhronost zvučanja kao jedan od najbitnijih elemenata sviranja u kamernom ansamblu“, dana 27.09.2022. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 

Master rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.