Skip to content

Master rad – Dino Bulić

Master rad – Dino Bulić

Dino Bulić, student na drugom ciklusu studija na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija, grupa Muzički oblici, brani master rad na temu: „Hindemitov pristup formi i tonalnom jeziku u tri klavirske sonate“, dana 21.09.2022. godine sa početkom u 13:30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 

Master rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.