Skip to content

Master rad – Marina Denović

Master rad – Marina Denović

Marina Denović, student na drugom ciklusu studija na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Gudački instrumenti, grupa Viola, brani master rad na temu: „Uticaj transkripcija na violski repertoar: Johanes Brams – Sonata u f-molu“, dana 14.10.2022. godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 

Master rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.