Skip to content

Novi termin za ispit kod prof. Biljane Đurović

Novi termin za ispit kod prof. Biljane Đurović

Termin ispita kod prof. Biljane Đurović MA iz predmeta Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 1-8 i Govorna kultura 1-2 pomjera se na petak 7.10.2022. godine.