Skip to content

Promjena ispitnog termina / prof. Milan Milojković

Promjena ispitnog termina / prof. Milan Milojković

Termin ispita kod docenta dr Milana Milojkovića se pomjeraju sa 16.9. na 20.9. u 10.00 časova.