Skip to content

Promjena termina ispita na Кatedri za etnomuzikologiju

Promjena termina ispita na Кatedri za etnomuzikologiju

Termini ispita kod dr Dragice Panić Кašanski i dr Zlate Marjanović pomjeraju se sa 2. i 3. septembra 2022. na 7. i 8. septembar 2022.