Skip to content

Promjena termina ispita - prof. dr Siniša Vidaković

Promjena termina ispita - prof. dr Siniša Vidaković

Termin ispita kod prof. dr Siniše Vidakovića pomjera se sa 19.9 na 21.9. u 8.00 časova.