Skip to content

Završni rad – Milan Panić

Završni rad – Milan Panić

Milan Panić, apsolvent na studijskom programu Muzička umjetnost, smjer Muzička teorija i pedagogija, prvi ciklus studija, brani završni rad na temu: „Mogućnost samostalnog rada na diktatima na sajtu SOLFEGGIO IN RETE autostudija slučaja“  dana 08.07.2022. godine sa početkom u 11:30 časova u prostorijama Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. 

Završni rad se može pogledati u biblioteci Akademije umjetnosti.